Tuesday, December 24, 2019

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 22 Tháng Mười Hai, 2019 December 24, 2019

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Điện thoại: (714) 837-5998, (714) 371-7967, (714) 553-3478, (714) 553-5790, (714) 482-7656, (714) 788-4753
Email: HHOTPBQPVNCH@gmail.com
Website: www.camonanhtb.com, www.1giadinh1thuongphebinh.net
Ân nhân Đại Nhạc Hội kỳ 12:
-Nguyễn Ngọc Anh, San José, CA, $250
-Vũ B. Chánh, San Diego, CA, $300
-Ô.B. Châu Dan Qúy, Falls Church, VA, $450
-Ô.B. Nguyễn Thị Kiều Tiên, Stafford, TX, $500
-Ana Pharmacy (Không T. Liên), Huntington Beach, CA, $500
-Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị trại Thanh Phong, Westminster, CA, $500
-GĐ Ô.B Đỗ Bảng & Vũ Thanh Hoàn, Westminster, CA, $500
-Hội Trưng Vương 63-70, Santa Ana, CA, $1,000
-B. Trần Thị Chương, Westminster, CA, $1,000
-Ô.B. Nguyễn V. Chiến, Biloxi, MS, $1,000
-Hội Diên Hồng Thời Đại Tây Bắc Hoa Kỳ, Stockton, CA, $1,000
-Cao Bình, North Chesterfield, VA, $50
-Bảo Chương, North Chesterfield, VA, $100
-Lý Amy & Lê GiGi, Westminster, CA, $100
-Nguyễn Lan, Westminster, CA, $500
-Trịnh Bang Trang, Bristow, VA, $10
-Ô.B. Nguyễn Thanh Thiết, Honolulu, HI, $20
-Truist by Frontstream, Reston, VA, $39
-Ô.B. Nguyễn Công Minh, Oakland, CA, $40
-Ô.B. Dư C. Báu, Vancouver, WA, $50
-B. Võ T. Kim Định, San José, CA, $50
-Ô.B. Nguyễn Trường Xuân, Worcester, MA, $50
-Ô.B. Lê Văn Tây, Joplin, MO, $50
-Ô. Bùi Văn Lạc, Orange, CA, $50
-Trần Châu Giang, Portland, OR, $50
-Nguyễn T. Canh, Dorchester, MA, $50
-Ô.B. Huỳnh Dinh, Van Nuys, CA, $100
-Huỳnh T. Minh, Denver, CO, $100
-Nguyễn T. Canh, Dorchester, MA, $50
-Ô.B. Huỳnh Dinh, Van Nuys, CA, $100
-Huỳnh T. Minh, Denver, CO, $100
-Ô.B. Đàm Quang Hoàng, Salt Lake City, UT, $100
-B. Đỗ T. Khanh, Moreno Valley, CA, $100
-B. Nguyễn Bích Thuy, Westminster, CA, $100
-Ô.B. Nguyễn T. Anh Thu, Raleigh, NC, $100
-Nguyễn Tường Anh, Fountain Valley, CA, $100
-Nguyễn Tho, Grand Rapids, MI, $100
-Ô.B. Nguyễn John, Hillsboro, OR, $100
-Ô.B. Đông David, Arlington, TX, $100
-Ô.B. Lê Quốc John, Edmonds, WA, $100
-Ô.B. Nguyễn Amy, San Diego, CA, $100. (Còn tiếp)

Thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ:
-Trương Văn Bé, Tiền Giang, SQ: 73/001444/B1/CLQ. Mù mắt phải.
-Nguyễn Vinh, Sài Gòn, SQ: 72/207107/B1/CLQ. Bị thương ở bụng.
-Nguyễn Văn Đệ, Sài Gòn, SQ: 65/401967/HS/ĐPQ. Mù mắt phải.
-Tạ Văn Nu, Sài Gòn, SQ: 359330/NQ. Mù mắt trái.
-Trương Văn Đông, Sài Gòn, SQ: 71/126051/TS/CLQ. Bị thương tay phải.
-Nguyễn Văn Xinh, Sài Gòn, SQ: 55/706336/B2/ĐPQ. Mù mắt phải.
-Trần Văn Thảnh, Sài Gòn, SQ: 69/161829/B2/CLQ. Cụt bàn chân trái.
-Trần Văn Nhum, Sài Gòn, SQ: 49/335828/HS/ĐPQ. Gãy tay phải.
-Ngô Khắc Nghĩa, Sài Gòn, SQ: 75/131804/TS/CLQ. Mù mắt trái.
-Nguyễn Văn Cho, Sài Gòn, SQ: 68/700684/TS/HQ. Gãy tay trái.
-Võ Minh Chuyên, Sài Gòn, SQ: 58/182867/B1/CLQ. Bị thương chân trái.
-Nguyễn Anh Tài, Sài Gòn, SQ: 70/151486/B2/BĐQ. Bị thương ở mặt. Gãy chân phải.
-Trần Văn Ký, Sài Gòn, SQ: 67/186293/B1/TQLC. MDVV 0.5.
-Nguyễn Văn Vân, Sài Gòn, SQ: 72/137975/HS1/CLQ. Gãy tay phải.
-Nguyễn Văn Đẹt, Sài Gòn, SQ: 40/155635/B2/CLQ. Bị thương ở chân trái.
-Lê Xuân Vĩnh, Sài Gòn, SQ: 53/213193/TrU/ND. Bị thương ở chân trái.
-Nguyễn Văn To, Sài Gòn, SQ: 66/151603/HS/TQLC. Cụt 1/2 bàn chân trái.
-Nguyễn Văn Ngời, Sài Gòn, SQ: 58/000292/B2/CLQ. Bị thương ở chân phải.
-Cao Trí Thới, Sài Gòn, SQ: 60/141252/ND. Gãy tay phải.
-Trần Quang Chiếu, Sài Gòn, SQ: 68/147002/TS/CLQ. Bị thương ở đầu.
-Trần Hồng Bích, Sài Gòn, SQ: 66/406245/TU/CLQ. Mù mắt phải.
-Nguyễn Trấn Hương, Sài Gòn, SQ: 70/110250/TS/PB. Liệt tay trái.
-Lê Ngọc Võ, Sài Gòn, SQ: 69/141563/HS/CLQ. Mù mắt phải.
-Võ (Nguyễn) Văn Hạp, Cần Thơ, SQ: 45/518630/B2/ND. Gãy tay trái. Liệt bàn tay phải.
-Thạch Rưng, Trà Vinh, SQ: 42/123902/TS/ĐPQ. Bị thương ở chân trái.
-Nguyễn Văn Bên, Đồng Nai, SQ: 48/257077/B1/ĐPQ. Gãy chân phải.
-Châu Văn Lẹ (Châu Sa Lẹ), Hậu Giang, SQ: 70/107079/HS/BĐQ. Cụt Tay trái.
-Nguyễn Đăng Phước, Đồng Nai, SQ: 35/059931/NQ. Liệt tay phải.
-Trần Trầm, Đồng Nai, SQ: 79/402235/NQ. Cụt chân trái.
-Trần Văn Thảo, Kiên Giang, SQ: 911582/NQ. Cụt chân phải.
-Ngô Văn Kỳ, Santa Ana, CA, SQ: 37/837610/CLQ. Cụt tay trái.
-Trần Văn Đầy Tổ, An Giang, SQ: 45/212593/TS/ĐPQ. Cụt chân trái.
-Ngô Đức Q.U, Đồng Nai, SQ: 73/111227/HS1/ND. Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Chín, Đồng Nai, SQ: 75/134374/HIS/CLQ. Cụt chân phải.
-Lê Ngọc Thanh, Sài Gòn, SQ: 53/414753/B1/ĐPQ. Cụt chân trái. Liệt chân phải.
-Trần Ngữ, Đồng Nai, SQ: 60/202707/B1/CLQ. Cụt chân trái.
-Phan Huyên, Sài Gòn, SQ: 62/107261/TU/ND. Cụt chân phải. (Còn tiếp)

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 15 Tháng Mười Hai, 2019

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Điện thoại: (714) 837-5998, (714) 371-7967, (714) 553-3478, (714) 553-5790, (714) 482-7656, (714) 788-4753
Email: HHOTPBQPVNCH@gmail.com
Website: www.camonanhtb.com, www.1giadinh1thuongphebinh.net
Ân nhân Đại Nhạc Hội kỳ 12:
-Võ Thanh Tường, Rosemead, CA, $200
-Ô. Đỗ Văn Quyền, Garland, TX, $200
-GĐ Lâm Thành Lực Luke, Santa Ana, CA, $200
-Nguyễn T. Dzuy, North Chesterfield, VA, $200
-B. Nguyễn Thị Hoa & Kim Trâm, Simi Valley, CA, $200
-Ô.B. Phạm Vinh, Houston, TX, $200
-Ô.B. Lê B. Hung, Centreville, VA, $200
-Ô.B. Lâm Ngọc Diệp, Akron, OH, $200
-Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/TB TĐ Oregon & VPC, Portland, OR, $200
-Ô.B. Từ Phúc Louis, Orlando, Fullerton, CA, $200
-Ô.B. Nguyễn Tony, Westminster, CA, $200
-Nguyễn T. Tuy, Fountain Valley, CA, $200
-GĐ Trần Tế Hồng, San José, CA, $200
-Ô.B. Lê V. Dự, Katy, TX, $200
-Ô.B. Dương Thị Tâm, Fremont, CA, $200
-Ô.B. Tòng Văn Đại, Lake Elsinore, CA, $200
-B. Hoàng Thị Phương Liên, Milpitas, CA, $200
-Ô.B. Đỗ Trang Ngọc Lan, Anaheim, CA, $200
-Ô.B. Nguyễn T. Mai, Northlake, IL, $200
-Ô.B. Lê V. Thũy, Amarillo, TX, $200
-Ô.B. Thạch Kim Khánh, Forth Worth, TX, $200
-Ô.B. Nguyễn Kim Hương, Santa Ana, CA, $200
-Ô.B. Trịnh Đặng Phú Philip, Ocoee, FL, $200
-Ô.B. Lê Thanh Hải, Nolensville, TN, $200
-Ô.B. Lê V. David, Yuma, AZ, $200
-Ô.B. Chiêu Nguyên & Phạm Thị Lê, Anaheim, CA, $200
-Trịnh Văn Ngân, Gretna, LA, $200. (Còn tiếp)

Thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ:
-Huỳnh Cao Hoàng, Sài Gòn, SQ: 62/158612/HS/ND. Mù mắt phải, mờ mắt trái.
-Phan Văn Biết, Sài Gòn, SQ: 72/132138/B2/CLQ. Cụt bàn chân trái.
-Nguyễn Văn Hồng, Sài Gòn, SQ: 64/140679/TU /BĐQ Cụt 1/2 bàn chân trái. Gãy tay trái.
-Nguyễn Văn Hồng, Bà Rịa-Vũng Tàu, SQ: 77/107756/B2/CLQ. Mù mắt trái.
-Nguyễn Hữu Dự, Sài Gòn, SQ: 53/704130/B1/ĐPQ. Mù mắt trái.
-Nguyễn Văn Thinh, Sài Gòn, SQ: 59/121622/ĐU/QUỳNH. Bệnh hoạn.
-Tạ Long, Sài Gòn, SQ: 63/126090/TS/CLQ. Liệt tay phải.
-Đinh Liên, Sài Gòn, SQ: 70/136643/B1/CLQ. Liệt tay phải.
-Viên Văn Đức, Kiên Giang, SQ: 73/514883/HS/CLQ. Liệt 1/2 người trái.
-Cao Quế, Long An, SQ: 68/130511/HS1/BĐQ. Cụt bàn chân phải.
-Nguyễn Văn Đảm, Sài Gòn, SQ: 72/134431/TU/CLQ. Cụt bàn tay trái.
-Nguyễn Văn Kén, Long An, SQ: 69/101666/B2/CLQ. Gãy chân phải.
-Huỳnh Văn Ba, Sài Gòn, SQ: 68/140583/TS/CLQ. Mù mắt phải.
-Nguyễn Lợi, Sài Gòn, SQ: 71/101971/HS/CLQ. Liệt bàn tay phải.
-Nguyễn Văn Minh, Sài Gòn, SQ: 73/134071/B2/TQLC. Mù mắt phải.
-Nguyễn Tấn Khiêm, Trà Vinh, SQ: 428289/NQ. Gãy chân trái.
-Đỗ Vinh Sang, Sài Gòn, SQ: 69/145292/HS/CLQ. Mù mắt trái.
-Phan Văn Xinh, Sài Gòn, SQ: 70/109227/TS/CLQ. Gãy chân phải.
-Nguyễn Văn Thức, Sài Gòn, SQ: 64/141077/B2/CLQ. Mù mắt trái.
-La Văn Hải, Sài Gòn, SQ: 916479/NQ. Mù mắt phải.
-Đinh Văn Vui, Sài Gòn, SQ: 72/142159/HS/BĐQ. Mù mắt phải.
-Trần Văn Tiến, Sài Gòn, SQ: 67/103606/HS1/CLQ. Mù mắt trái. MDVV 65%.
-Nguyễn Đắc Kiên, Sài Gòn, SQ: 63/143608/TrU/ND. Bị thương ở đầu.
-Lê Minh Sơn, Sài Gòn, SQ: 55/810851/TS/BĐQ. Gãy chân trái.
-Nguyễn Huệ, Sài Gòn, SQ: 51/202063/TS1/BĐQ. Gãy chân trái.
-Phạm Văn Cải, Sài Gòn, SQ: 66/100566/HS/CLQ. Phỏng mặt, tay.
-Nguyễn Văn Y, Tiền Giang, SQ: 55/676849/B1/ĐPQ. Gãy chân trái.
-Mai Minh Châu, Sài Gòn, SQ: 61/104461/HS1/CLQ. Gãy chân phải.
-Hoàng Văn Thục, Tiền Giang, SQ: 72/108308/B1/CLQ. Mù mắt trái.
-Võ Văn Ba, Tiền Giang, SQ: 50/393283/HS1/ĐPQ. Cụt bàn tay trái.
-Nguyễn Văn Lực, Tiền Giang, SQ: 40/365410/B1/ĐPQ. Mù mắt phải.
-Nguyễn Ngọc Nhàn, Long An, SQ: 53/600144/ĐPQ. Mù mắt trái.
-Nguyễn Văn Giáo, Tiền Giang, SQ: 59/190669/HS1/CLQ. Gãy tay trái.
-Nguyễn Tiếp, Tiền Giang, SQ: 62/104555/TS/TQLC. Gãy xương bả vai trái.
-Nguyễn Văn Lót, Long An, SQ: 48/341820/HS/ĐPQ. Cụt bàn chân trái.
-Nguyễn Văn Hung, Bến Tre, SQ: 867929/NQ. Bị thương ở bụng.
-Phạm Tấn, Tiền Giang, SQ: 104378/B2/CLQ. Gãy sườn trái. (Còn tiếp)

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 8 Tháng Mười Hai, 2019

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Điện thoại: (714) 837-5998, (714) 371-7967, (714) 553-3478, (714) 553-5790, (714) 482-7656, (714) 788-4753
Email: HHOTPBQPVNCH@gmail.com
Website: www.camonanhtb.com, www.1giadinh1thuongphebinh.net
Ân nhân Đại Nhạc Hội kỳ 12:
-Ô.B. Trần Thúy Nga, San José, CA, $100
-Ô.B. Phạm Phú Hảo, Oakland, CA, $100
-B. Nguyễn Hoa Anna, Warr Acres, OK, $100
-Ô.B. Cao Anh Tài, Austin, TX, $100
-Ô.B. Lâm Kiến Nghiệp & Lâm Phi Yến, Sacramento, CA, $100
-Ô.B. Đỗ Đình Nam, Scranton, PA, $100
-Ô.B. ẩn danh (Bùi V. Lộc), Yorba Linda, CA, $100
-Ô.B. Nguyễn Xuân, Costa Mesa, CA, $100
-Ô.B. Dương H. Chi, Slidell, LA, $100
-Ô.B. Khưu K. David, Sterling, VA, $100
-Ô.B. Jones T. Liễu, Enterprise, AL, $100
-Ô.B. Th. Tướng Bùi Hữu Nhơn, Milpitas, CA, $100
-Ô.B. Bùi Luận Larryta, Milpitas, CA, $100
-Ô.B. Trương Q. Tiệp, San Antonio, TX, $100
-Ô.B. Phạm Thị Nghĩa, Tacoma, WA, $100
-Ô.B. Trần Văn Dương, Spring Lk Pk, MN, $100
-B. Nguyễn Kiều Loan, Dallas, GA, $100
-Ô.B. Đỗ Văn Tâm, Bay St. Louis, MS, $150
-Ô. Đỗ N. Bích, Falls Church, VA, $150
-Ô.B. Nguyễn Thành Y, Hùng Tình Tài, Rosemead, CA, $180
-Ô.B. Trần Vân San José, CA, 2 $100
-Ô.B. Bùi M. Dung, San José, CA, $100
-Ô.B. Lê Xuân Trinh, Salt Lake City, UT, $100
-Ô.B. Lý Kim Loan, Salt Lake City, UT, $100
-Trần Van, Newark, CA, $200. (Còn tiếp)

Thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ:
-Trần Văn Tâm, Đồng Nai, SQ: 43/309274/B1/CLQ. Cụt chân phải.
-Quang Văn Minh, Bình Phước, SQ: 74/117540/HS/CLQ. Mù mắt trái
-Nguyễn Bình Nghị, Vĩnh Long, SQ: 68/143184/CU/CLQ. Bị thương ở đầu.
-La Lưởng Lượng, Sài Gòn, SQ: 63/188329/TS1/CLQ. Bị thương ở bụng.
-Nguyễn Văn Bộ, An Giang, SQ: 309937/TSI/CLQ. Gãy hai chân, mắt mờ.
-Lý Trung Trực, Sài Gòn, SQ: 73/145300/B2/CLQ. Cụt bàn chân trái.
-Trần Văn Đồng, Đồng Nai, SQ: 68/201442/B2/CLQ. Mù mắt phải.
-Hứa Văn Quản, Bạc Liêu, SQ: 70/506503/B2/CLQ. Gãy tay phải.
-Nguyễn Kim Lăng, Sài Gòn, SQ: 67/813289/CU/CLQ. Mù mắt trái, mờ mắt phải.
-Dương Văn Hóa, Bà Rịa-Vũng Tàu, SQ: 51/461750/HS/ĐPQ. Bị thương ở bụng.
-Ngô Tám, Bà Rịa-Vũng Tàu, SQ: 40/097007/HS1/ĐPQ. Mù mắt phải.
-Đỗ Thưởng, Đồng Nai, SQ: 58/208247/TU/CLQ. Gãy tay trái.
-Lưu Văn Chính, Tiền Giang, SQ: 52/554302/B2/ĐPQ. Liệt tay trái. Bị thương ở đầu.
-Bùi Minh Đông, Bà Rịa-Vũng Tàu, SQ: 67/105367/TU/ĐPQ. Bị thương ở đầu.
-Trần Công Trợ, Bà Rịa-Vũng Tàu, SQ: 70/112841/HS/CLQ. Mù mắt trái.
-Bùi Văn Xứng, Bà Rịa-Vũng Tàu, SQ: 51/302253/TS/ĐPQ. Gãy chân phải.
-Phan Văn Lâm, Tiền Giang, SQ: 50/394381/B1/ĐPQ. MDVV.
-Phạm Văn Nuôi, Sài Gòn, SQ: 809964/HS1/CLQ. Mù mắt phải.
-Phạm Quang Thanh, Sài Gòn, SQ: 58/600625/TS/CLQ. Bị thương ở bụng.
-Phan Ngọc Minh, Sài Gòn, SQ: 62/162290/CLQ. Mù mắt trái. Gãy chân trái.
-Nguyễn Văn Chi, Đồng Nai, SQ: 70/132278/CLQ. Gãy chân trái.
-Trương Tòng Văn, Sài Gòn, SQ: 75/143609/B1/CLQ. Gãy hai chân.
-Hoàng Sinh Bảo, Đồng Nai, SQ: 69/410198/CLQ. ?
-Đinh Văn Mạnh, Đồng Nai, SQ :69/124806/HS1/CLQ. Gãy chân phải.
-Hoàng Văn Trân, Đồng Nai, SQ: 58/300027/CLQ. Bị thương ở bụng.
-Trần Văn Lê, Đồng Nai, SQ: 43/249313/B1/ĐPQ. Gãy tay phải.
-Lê Văn Loan, Sài Gòn, SQ: 73/146671/CU/ND. Cụt bàn tay trái.
-Lâm Tấn Vị, Đồng Nai, SQ: 69/125453/TU/TQLC. Mù mắt phải.
-Nguyễn Văn Đốt, Sài Gòn, SQ: 400276/HS1/CLQ. Bị thương ở mặt. Mù mắt trái.
-Châu Cư, Biên Hòa, SQ: 56/400125/HS1/ND. Bị thương ở đầu.
-Hà Tiến Sơn, Đồng Nai, SQ: 71/107791/HS1/CLQ. Bị thương ở mặt.
-Lê Phát Tài, Đồng Nai, SQ: 74/128447/TS/CLQ. Gãy đầu gối phải.
-Lê Văn Sáu, Vĩnh Long, SQ: 423657/NQ. Gãy tay phải.
-Tăng Bá Nghiệp, Đồng Nai, SQ: 62/135337/HS/CLQ. Mù mắt phải.
-Trần Văn Ba, Đồng Nai, SQ: 74/160505/CU/CLQ. Mù mắt trái. (Còn tiếp)

Wednesday, December 11, 2019

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Dallas 2019


Kính gởi bà Nguyễn Thanh Thủy, Chủ Tịch Hội H.O yểm trợ Thương Phế Binh và Cô Nhi Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa.
Kính thưa bà Thanh Thủy: Chúng tôi Huỳnh Công Ánh, Thái Hóa Lộc, Thu Nga, Trương Sĩ Lương gởi thư này đến Quý Hội qua Bà (Đây là lá thơ thứ 2 chúng tôi gởi đến Bà).
Chúng tôi là những người vận động các Giới và Đồng hương vùng Dallas-Fort Worth để yểm trợ Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh được tổ chức vào ngày 10/11/19 vừa qua tại Dallas, mà Bà là Hội Trưởng Hội H.O, và là Trưởng Ban Tổ Chức.
Trong thư trước, chúng tôi chỉ gởi riêng cho Bà và vợ chồng anh Phạm Hợp trong tinh thần xây dựng, lá thư đã nêu ra những khuyết điểm của buổi Tổ chức đối với quần chúng và nội bộ... Thư đầu gởi đi ngày 18/11/2019. Sau một ngày (19/11/2019,) chỉ có chị Duyên trả lời. Chúng tôi đợi ý kiến và trả lời của Bà nhưng tuyệt nhiên không thấy. Mặc dù không vui, nhưng chúng tôi cũng dằn lòng bỏ qua, vì nếu phải làm rõ chuyện, thì lại thấy tội nghiệp cho Thương Phế Binh.
Cho đến ngày 26/11/2019, chúng tôi nhận được Bản Tổng kết và Chi Tiêu:
Số tiền thu được tổng cộng: $80,906
Số tiền chi phí: $62,590
Số tiền còn lại: $18,316
Như vậy không biết đến tay Thương Phế Binh thì còn lại được bao nhiêu?
Mặc dù bị “Trục trặc kỹ thuật” và đường dây nóng không gọi vào được nên số tiền thu có hơi khiêm nhường, nhưng vì tiền chi phí quá cao nên số tiền còn lại để gởi về Thương Phế Binh trở nên quá ít ỏi.
Chúng tôi đã coi kỹ lại Bản chi tiêu và thấy có nhiều sự chi tiêu không rõ ràng. Cho nên ngày
27/11/19 vừa rồi, chúng tôi đã có cuộc họp qua phone từ 8h đến 9:30 tối. Sau đây là một ít thắc mắc và
những câu hỏi về Bản chi tiêu mà chúng tôi cần có sự giải thích cặn kẽ:
- Cameraman: $4,550
- Driver: $1,500
- Zip Rental: $1,500
- Vé máy bay cho 7 người: $1,826 (Theo như ban đầu là chỉ có 4 người thôi)?
- Truck Production Travel: $6,344
- Quảng cáo Viên Thao Radio: -$1,500
Phần này chúng tôi thấy rất vô lý vì ở Dallas đâu ai biết đến đài này để nghe? Trong khi ở Dallas
đã có rất nhiều đài quảng cáo dùm không tính tiền ( như Hiệp Hội Báo Chí, Đài Radio 1600am, 1480am,
Đài TV: Việt TV, Việt Face)...Chi phí này có thật sự cần thiết không?
- Banner Back Drop sân khấu: $1,058? (Banner này phần lớn đã thấy dùng trong Đại Nhạc Hội Cám Ơn
Anh ở Cali kỳ 12 vừa rồi, và đem về Dallas dùng lại và vẫn tính tiền)??
- $25,000 discount 25% cho Hội: Còn lại $12,500? (Là tiền gì không nói rõ? Có phải là tiền công anh
Phạm Hợp)?
Qua những điểm thắc mắc trên, xin yêu cầu Bà Thủy giải thích cho chúng tôi rõ trước khi trả lời cho công chúng địa phương.
Chúng tôi yêu cầu Trưởng Ban Tổ Chức giải thích thật rõ ràng là tại sao các Đài Truyền Hình lạikhông chiếu Chương Trình của chúng ta? Đưa đến kết quả là đồng hương khắp các Tiểu bang đã khônggọi vào được để ủng hộ cho Chương Trình. Đây là một thiệt hại về tiền thu rất lớn, và đặc biệt là về mặtuy tín. Chúng tôi muốn biết trước đó Ban Tổ Chức có làm giao kèo nào (Agreements) với các Đài là trả
tiền để chiếu Chương Trình hay không? (Hoặc họ cho biết bằng lòng yểm trợ chiếu free không lấy tiền)?
Nếu có thì mới có thể quảng cáo rầm rộ là “Khắp Thế giới trực tiếp coi truyền hình, kể cả Việt Nam”...
Chúng tôi cũng muốn biết Ban Tổ Chức có làm Giao kèo rõ ràng với Ban Kỹ Thuật không? (Tất cả
về kỹ thuật về truyền hình)...Để có thể ước lượng được về mặt phí tổn, vì đây là chi phí cao nhất trong
mọi chi phí (Chỉ sau chi phí cho Ca sĩ). Nếu Ban Tổ Chức không có giao kèo gì hết trước khi tổ chức ĐNH,
thì làm sao nắm vững được chi thu? Như vậy Ban Kỹ Thuật sau khi xong muốn tính bao nhiêu thì tính?
Và BTC cũng phải đưa đầy đủ sao?
Một điều nữa mà chúng tôi muốn nói đến: Trong quyển Báo Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người
Thương Binh VNCH kỳ 12 có đăng Thành Quả Các ĐNH (Từ kỳ I cho tới kỳ XI) về THU, CHI, GIÚP ĐƯỢC,
chúng tôi thấy Kỳ Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh vừa rồi tại Dallas thì có phần THU ít nhất và phần CHI nhiều
nhất, tính theo tỉ lệ ( Hơn 75% tiền thu được đã tốn vào chi phí). Chúng tôi có đính kèm Bản Thu Chi
trong email để Ban Tổ Chức coi lại.
Chúng tôi thiển nghĩ, tất cả đồng tiền xương máu của Quý đồng hương có tấm lòng đóng góp là
mục đích muốn giúp Thương Phế Binh nơi quê nhà. Nhưng vừa rồi phần chi phí cho buổi tổ chức tại
Dallas vừa qua cho thấy hơn 75% số tiền thu được đã rơi vào những khoản không cần thiết, và như vậy
thì khi tới tay anh em Thương Phế Binh đâu còn được bao nhiêu?
Bởi vậy cho nên:
- Vì Tinh thần không muốn Đại Nhạc Hội Yểm Trợ Thương Phế Binh VNCH bị ngưng
- Vì Tinh thần muốn góp ý kiến xây dựng để làm cho thành công hơn cho những kỳ tổ chức sau
- Chúng tôi muốn đưa vấn đề này ra để Ban Tổ Chức lưu ý và tìm giải pháp tốt nhất trong tương lai, là
làm sao để số tiền ủng hộ của các vị mạnh thường quân và những người đã đóng góp vì có tấm lòng từ
thiện muốn yểm trợ cho Thương Phế Binh và Cô Nhi Quả Phụ, không bị thất thoát vào những khoản
không rõ ràng. Nếu không, sẽ làm mất niềm tin của đồng hương như những lời đồn trước đây.
Cũng chính vì lý do này mà chúng tôi đã có mặt tại Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 12, đã tổ chức
tại Cali ngày 20/7/19 vừa qua để dự thính. Sau đó vận động để Đại Nhạc Hội được tổ chức ở Dallas, và
quả thật là chúng tôi thấy Ban Tổ Chức có nhiều sự không minh bạch rõ ràng.
Nhận được thư này, chúng tôi mong Quý hội và bà Chủ Tịch Thanh Thủy trả lời thư và giải thích
rõ ràng những thắc mắc của chúng tôi .
Sau khi những vấn đề thắc mắc trong Bản chi tiêu được sáng tỏ, chúng tôi cũng yêu cầu công bố
Bản Tổng Kết số tiền thu được song song với Bản Chi Tiêu trên báo chí để các mạnh thường quân và
những người đã đóng góp tiền cho Thương Phế Binh thấy sự minh bạch, trong sáng của hội.
Tất cả những điều chúng tôi đã và đang làm chỉ với ước mong Anh Em Thương Phế Binh nơi quê
nhà không bị lợi dụng danh nghĩa của họ trong những buổi gây quỹ yểm trợ , để kết cục đau buồn là
phần lớn số tiền đã không tới được tay họ.
Trân trọng kính chào:
Huỳnh Công Ánh, 
Thái Hóa Lộc, 
Thu Nga, 
Trương Sĩ Lương

Saturday, December 7, 2019

TPB MĐ Nguyễn Trung Tâm Cấp bậc B1- sq 72/126634

Kính chuyển quý vị!
Hai ngày nay, nhiều cuộc Đt kêu cứu của TPB này- sáng ngày hôm qua, chúng tôi lên tận nơi đương sự đang bán vé số... không vợ con, không anh em, không nhà cửa,
Lúc khỏe mạnh đi bán vé số tự sống
Hiện đang bệnh Tiểu Đường và trụy tim mạch
TPB MĐ Nguyễn Trung Tâm
Cấp bậc B1- sq 72/126634- nhập ngủ năm 1970 - khoá dù 208-
Thuộc TĐQY/SĐND -KBC 3053
TĐT/ y sĩ-BS Tr:ta Bùi Thiều
TĐP y sĩ -BS Th/tá Vủ Khắc Niệm
Sau khi mãn khoá QS- y binh được về Bv Đỗ Vinh (làm với Th/sĩ Be)
Cuối năm 1970, tăng phái TCT/TĐ11ND (lúc bấy giờ Bs Nguyễn Quốc Hiệp y sĩ trưởng)
Đầu năm 1971, tham dự HQ Lam Son 719 (Hạ Lào)
Y binh bị thương (lúc bấy giờ BS Tô Phạm Liệu - y sĩ trưởng TĐ11ND
Mãnh pháo kích, cắt đứt chân trái, trên gối (vì sinh kế, di chuyển nhiều nơi nên giấy tờ thất lạc)
Hoàn cảnh hiện nay:
Ở nhà trọ - không vợ con - lúc khỏe mạnh bán vé số tự sống - nay bệnh Tiểu Đường và trụy tim mạch
Khi được hỏi: trước nay , có Hội Đoàn hay MTQ nào giúp đờ chưa?
Đương sự trả lời:
Lúc trước có Hội H.O cho 200usd - từ lúc di chuyển nhiều nơi đến nay, có lẻ họ thất lạc...
Với hoàn cảnh khốn cùng như vậy
Kính mong quý vị, phổ biến và quan tâm trợ giúp cho người TPB NĐ này
Nếu muốn biết thêm tình tiết, xin gọi 
TPB Nguyễn Trung Tâm - 
số phone  0703357049
Đc: 141/10a- tổ 20- ấp Tân Thới 2-Xã Tân Hiệp- Huyện Hốc Môn- Saigon . VN
Kính chuyển với nhiều hảo ý
Nhóm Thiện Nguyện MĐ
Chào Cố Gắng


Tuesday, December 3, 2019

Công an và ‘côn đồ có tổ chức' dừng chương trình trao quà cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa

Tri ân Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn
Photo by Huỳnh Công Thuận
Linh mục Công giáo Anton Lê Ngọc Thanh đưa ra cáo buộc Công an và ‘côn đồ có tổ chức' dừng chương trình trao quà cho thương phế binh VNCH ở Tiền Giang, Long An.
Vào ngày 3 tháng 12, Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, quản xứ Nhà thờ Sáu Bọng ở Cần Thơ và là “người cổ động" Chương trình Tri ân thương phế binh VNCH như lời ông tự giới thiệu, kể với RFA về sự cố mà ông chứng kiến hôm 2/12.
“Buổi trao quà ngày hôm qua là chương trình của các anh chị em tình nguyện viên cộng tác với Cha Giuse Hồ Đắc Tâm, Dòng Chúa Cứu Thế Cần Giờ, với Cha Vũ để trao quà cho thương phế binh ở 13 tỉnh miền Tây. Lần trước cách đây vài tuần, mọi việc thuận lợi ở tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau... Không có vấn đề gì xảy ra.“
“Còn ngày hôm qua, là tình trạng họ tạo ra bầu không khí căng thẳng cực kỳ. Các ông thương phế binh quy tụ lại ở Cai Lậy để nhận quà chia sẻ như mùa xuân đến sớm, thì 10 người nhận ban đầu không có vấn đề gì. Nhưng sau đó bắt đầu có chuyện họ gây cản trở. Khi bắt đầu đến vài chục người thì họ ngăn cấm, không cho làm việc nữa.”
“Và từ đó, nhóm bắt đầu di chuyển về Mỹ Tho. Ngay tại Mỹ Tho thì họ điều động đủ thứ công an giao thông, cảnh sát cơ động, an ninh, kể cả những nhóm dân phòng. Cứ cách nhà thờ một mét thì ba bốn người cách đều nhau vậy. Các ông thương phế binh thì họ ngồi trên bệ phía nhà thờ cho đỡ mỏi chân thì cũng bị đuổi. Tức là họ đối xử một cách kỳ cục, ít nhất là đối với những người khuyết tật.”
Hôm 3/12, một thương phế binh VNCH hiện sống tại tỉnh Tiền Giang đề nghị ẩn danh tính vì lý do an toàn, kể với RFA về buổi phát quà diễn ra “sợ quá sợ” tại Nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho hôm 2/12:
Hồi đó tôi là lính thủy quân lục chiến Tiểu đoàn 2, bị thương tại Quảng Trị, bị thương cánh tay phải thành thử giờ không làm được gì, phải nhờ cũng khổ lắm. Thành thử được tin nhận quà thì mừng lắm nhưng mà kỳ rồi khổ sở, sợ quá. Tại vì mình dính đến chế độ trước mà, sợ chính quyền lắm.”
“Nhân viên mấy cô ở Dòng Chúa Cứu Thế hẹn là 9 giờ 30 ở Nhà thờ Chính Tòa thì mấy anh em tui đến đó thì chính quyền người ta không có cho. Rồi mình đi vòng vòng không dám, lát sau đi ra phía sau thì có chiếc xe thì mấy cô ngồi đó nói ‘mấy chú từ từ đi lại' rồi tụi tôi ở ngoài vô, ở trong thì nói số quân đúng thì chúng tôi được nhận quà.”
Người thương phế binh này cho biết thêm là sau khi nhận quà thì ông và một số người khác “được nói tản đi”.
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh đánh giá “cái sự lo sợ chi phối hành động của những người thuộc phía chính quyền, chứ không phải vì lý do bảo vệ an ninh trật tự gì cả, vì các thương phế binh không có hành động gì gây mất trật tự cả”.
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh mô tả những người cản trở việc phát quà cho thương phế binh “là người mặc sắc phục công an khu vực, công an giao thông và cả cảnh sát cơ động, và cả an ninh đeo khẩu trang đi theo là côn đồ có tổ chức".
Vị linh mục từng điều hành Ban Truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn nói là do mình “không có thông tin gì khác nên không biết là vì lý do gì mà người của chính quyền hành xử như vậy.”
Hôm 3/12, RFA gọi điện đến trực ban Công an tỉnh Tiền Giang, Long An nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi về vụ việc.
Hồi tháng 9 năm 2019, Dòng Chúa Cứu Thế cộng đoàn Cần Thạnh, Nhà Cần Giờ, ra tuyên bố về việc tiếp tục Chương trình Tri ân Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa.
Trong tuyên bố, các tu sĩ, linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Cần Giờ cho biết, theo tinh thần và mục tiêu phát triển con người toàn diện của Giáo Hội Công Giáo toàn cầu, Dòng Chúa Cứu Thế  Cần Giờ “muốn tiếp tục lựa chọn tinh thần tri ân đối với thương phế binh VNCH”, rằng sự đồng hành của họ “không chỉ là một trợ giúp về mặt vật chất, mà còn là sự biết ơn và quý thương phế binh VNCH, những người đã gìn giữ hòa bình và an ninh không tiếc thân thể của mình”.
Á Châu Tự Do 

Monday, August 12, 2019

Sơ Kết Số Tiền Thu Được Ngày Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 12

"HỘI H.O. CỨU TRỢ TPB"Họp mặt thông báo "sơ kết" số tiền thu được trong ngày ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH KỲ 12 - Tại trụ sở Cộng Đồng trên được Brookhurst - Cũng trong dịp nầy rút tỉa kinh nghiệm ưu khuyết điểm.SƠ KẾT: Số tiền Đồng Hương khắp nơi đóng góp tại chỗ và gởi về tính đến ngày hôm nay (11-8-2019) là: Bốn Trăm hai mươi lăm nghìn sáu trăm chín mươi bốn Đô la và chín mươi ba xu! $425,694.93 - Theo lời của Bà Hội Trưởng kiêm Trưởng Ban Tổ Chức thì các nơi còn gây quỷ và sẽ gởi về tiếp theo. Số tiền có thể còn vượt trội hơn!
Theo lời chị Thủ Quỹ: Tính đến ngày hôm nay, chị chưa có thể tổng kết toàn thể việc chi thu theo sổ sách, nên chúng ta chờ một thời gian nữa sẽ có một cuộc họp báo để Hội có thời gian làm tròn bổn phận công bố kết quả chính xác và sớm nhất có thể.
XIN CÓ LỜI CHÚC MỪNG KẾT QUẢ SƠ KẾT, NHỮNG ƯU KHUYẾT ĐIỂM CŨNG ĐÁNG QUAN TÂM VÀ RÚT RA ĐƯỢC NHỮNG ĐIỂM CẦN KHẮC PHỤC TRONG LẦN TỔ CHỨC TỚI!
blank
Tham dự viên
blank
Bà Hội Trưởng Thanh Thuỷ phát biểu
blankThủ Quỷ "báo cáo"

Friday, July 19, 2019

Kính mời quý vị và các anh chị nghe bài hát "Tri Ân Người Thương Binh", một ca khúc vừa mới được phổ nhạc từ bài thơ của Chiến sĩ Võ Đại Tôn để vinh danh và tri ân những Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu vì lý tưởng Tự Do và dâng hiến một phần xương máu của mình cho Tổ Quốc. Ban Hợp Ca CLB Tình Nghệ Sĩ sẽ góp tiếng hát với bản nhạc này trong Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 12 vào ngày Chủ Nhật 21 tháng 7, 2019.Kính mời quý vị và các anh chị nghe bài hát "Tri Ân Người Thương Binh", một ca khúc vừa mới được phổ nhạc từ bài thơ của Chiến sĩ Võ Đại Tôn để vinh danh và tri ân những Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu vì lý tưởng Tự Do và dâng hiến một phần xương máu của mình cho Tổ Quốc.  Ban Hợp Ca CLB Tình Nghệ Sĩ sẽ góp tiếng hát với bản nhạc này trong Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 12 vào ngày Chủ Nhật 21 tháng 7, 2019.
Tri Ân Người Thương Binh (thơ: Võ Đại Tôn, nhạc: Cao Minh Hưng, Ban Hợp Ca CLB Tình Nghệ Sĩ)
Mong quý vị và các anh chị  bằng cách này hay cách khác tiếp tục yểm trợ giúp đỡ cho những Thương Phế Binh và Cô Nhi Quả Phụ đang sống vất vả ở quê nhà để đền đáp phần nào sự hy sinh to lớn của các Cô, các Chú, các Anh:

Cùng chung sức xin góp phần đền đáp
Người Thương Binh trung nghĩa vì non sông
Cám ơn Anh! Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa

THƯA NHẠC SĨ C.M.HƯNG,
Bây giờ là 8 giờ đêm thứ Sáu 19.7. tại Sydney, trời vắng lạnh mùa Đông nơi xứ người, nhận được bản nhạc phổ thơ của Anh Hưng sáng tác và gửi cho nghe... tuổi già cô đơn ngồi nghe mà ứa nước mắt, hồn theo từng điệu nhạc, trí tưởng bay về cõi xa xưa nơi chiến trường qua Tình đồng đội Huynh Đệ Chi Binh.
Ngôn ngữ bình thường với hai chữ "Tạ Ơn" cũng không đủ diễn tả được lòng tôi, xin thân gửi Anh và Quý Anh Chị Em Nghệ Sĩ hợp ca sự xúc động sâu xa của một Người Lính Già còn sót lại sau chiến tranh.
Tri Ơn trong Tình Tri Ngộ. Xin cầu chúc bình an và mãi thành công trong sáng tác Văn Học Nghệ Thuật vì Đời Nhân Bản - Chân Thiện Mỹ.
V.Đ.Tôn.

Tuesday, July 2, 2019

Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH họp bàn về tổ chức Đại Nhạc Hội Kỳ 12 - Viễn Đông

Bà Hội Trưởng Nguyễn Thanh Thủy và các vị trong Ban Điều Hành Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH trong bàn chủ tọa. (Thanh Phong/Viễn Đông)
Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH kỳ thứ 12, Ban Điều Hành Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh, Quả Phụ VNCH đã tổ chức buổi họp đầu tiên vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy, ngày 18.5.2019, tại Văn Phòng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali ở Garden Grove City.
Buổi họp do HQ Đinh Quang Truật điều hợp chương trình. Trên bàn chủ tọa có bà Nguyễn Thanh Thủy (Hội Trưởng), ông Nguyễn Phán (Phó Nội Vụ), ông Vũ Trọng Mục (Phó Ngoại Vụ); ông Bùi Duy Vinh (Tổng Thư Ký). Các vị khác hiện diện có niên trưởng Nguyễn Văn Ức (Cố Vấn) và các thành viên, thiện nguyện viên: Nguyễn Hàm, Nhan Hữu Hậu, Mũ đỏ Nguyễn Văn Hùng, Lê Văn Sáu, Bùi Đẹp, Nguyễn Dinh, Nguyễn Tiến, Nguyễn Vũ, Phạm Văn Thuận, các bà, cô Nguyễn Thị Mận, Nguyễn Đào, Lê Dung, Tâm Cơ, Yểm Đỗ, Mai Ngô, hai hậu duệ Khóa 5 Vì Dân: anh Nguyễn Đức Hòa và anh Dũng Vũ, ông Phát Bùi (Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG) cùng một số cơ quan truyền thông.
Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, bà Hội Trưởng Nguyễn Thanh Thủy chào mừng và cám ơn mọi người đã có mặt tham dự. Sau đó bà cho biết, theo quyết định của Ban Chấp Hành Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH, Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ thứ 12 sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019 từ 12 giờ đến 7 giờ tối tại sân Trường Trung Học Los Amigos, 16566 Newhope St, Fountain Valley, CA 92708, và buổi họp này là để bàn thảo chương trình gây quỹ cho Đại Nhạc Hội, vì chi phí cho ĐNH rất cao.
Tiếp theo, ông Tiến cho biết, ông và ông Cang đã lo thủ tục hành chánh hoàn tất và ông phân phát bản đồ vị trí tổ chức, trong đó có sân khấu, lều bán vé, lều âm thanh, nơi đặt máy phát điện, khu Trailer v.v.. Trong phần thảo luận, niên trưởng Nguyễn Văn Ức đề nghị lập một cái khung sẵn, trong đó có những phần hành gì và ai sẽ đảm nhận. Bà Thanh Thủy tạm thời đưa ra thành phần nhân sự như kỳ ĐNH kỳ 10, sau này nếu có thay đổi sẽ bổ sung sau.
Một vị đề nghị bà Hội Trưởng phải viết thư riêng gửi cho từng Hội Đoàn trong Cộng Đồng để mời tham dự và cộng tác, gửi chung chung, nhiều hội đoàn không đi. Bà Hội Trưởng hứa sẽ làm như đề nghị. Một vị đề nghị mời ba Chủ Tịch Cộng Đồng ngoài Orange County là BS Võ Đình Hữu (CĐ Pomona), bà Đặng Kim Trang (CĐ San Diego), ông Trần Vệ (CĐNV South Bay) tham dự và xin tiếp tay ủng hộ một số vé mời.
Hai hậu duệ Nguyễn Đức Hòa và Dũng Vũ cho biết nhóm Hậu Duệ sẵn sàng cộng tác làm bất cứ việc gì Hội giao. Xin chú trọng mời anh Billy Lê và Tổng Hội Sinh Viên và đề nghị không bán vé vào cửa ($10/vé) để mọi người tùy nghi ủng hộ.
Bà Hội Trưởng cho biết, việc này không thể, vì chi phí tổ chức rất cao, cần có tiền trang trải. Bà Thanh Thủy cho biết các chị em Hội Nữ Quân Nhân từ Bắc Cali sẽ xuống hỗ trợ và bà đã mời các chị nữ quân nhân mặc quân phục vào ban tiếp tân do niên trưởng Vũ Trọng Mục quản lý. Niên trưởng Nguyễn Văn Ức cho biết, Chủ Tịch CĐNV Tây Bắc và Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ vùng Tây Bắc Hoa Kỳ sẽ hợp tác bán vé giúp nếu có giấy giới thiệu chính thức của Hội H.O. Bà Thanh Thủy hứa sẽ làm ngay và nhờ niên trưởng Ức chuyển giùm.
Về việc phân phối vé. Hiện nay vé đã có bán tại Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH (714) 837-5998, (714)-371-7967, (714) 721-0750, Bolsa Tickets (7140 418-2499, TT Pháp Quang (714) 891-1465, Nhà sách Văn Bút (714) 895-7080, TT Bích Thu Vân (714) 897-4519, Nhà sách Tú Quỳnh (714) 531-4284, ABC Copy (714) 596-5536.
Theo sự phân phối, mỗi Hội Đoàn nhận 100 vé. Niên trưởng Nhan Hữu Hậu cho biết ông đã bán hết 100 vé và xin nhận thêm 200 vé nữa. Ông Phát Bùi xin nhận bán 1,000 vé. Ông Lê Văn Sáu nhận 1,000 vé để phân phối cho 11 Hội đoàn quân đội trong Liên Hội Cựu Chiến Sĩ.
Còn nhiều vấn đề phải bàn thảo nên ban tổ chức quyết định sẽ có các buổi họp kế tiếp vào các ngày Chủ Nhật 2 tháng 6, 16/6, 30/6 và 14 tháng 7, 2019 bắt đầu từ 10 giờ cũng tại địa điểm này.

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH Kỳ 12 Chủ Nhật, Ngày 21-7-2019 Tại Trường Trung Học Los Amigos Việt Báo 21/05/2019

DAI NHAC HOI CAM ON ANH DSC_0305DAI NHAC HOI CAM ON ANH DSC_0311DAI NHAC HOI CAM ON ANHDSC_0312
Trong cuộc họp báo
Garden Grove (Bình Sa)- - Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2019 tại văn phòng Hội H.O Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa số 13127 Brookhurst ST’., Thành phố Garden Grove (chung với trụ sở Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California). Ban tổ chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa Kỳ 12-2019 đã tổ chức buổi họp để thông báo chi tiết về thời gian, địa điểm cũng như những công tác cần thiết cho ngày đại hội. Tham dự buổi họp có một số các cơ quan truyền thông, một số qúy vị đại diện các cộng đồng, qúy hội đoàn cựu quân nhân thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Cảnh Sát Quốc Gia, quý hội đồng hương, các đoàn thể hậu duệ và tuổi trẻ Miền Nam California.
Điều hợp chương trình do Hải Quân Đinh Quang Truật, sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ phút mặc niệm.
Sau đó Bà Nguyễn Thanh Thủy, Hội Trưởng Hội HO. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa lên chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả quý vị.
Bà cho biết Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa Ký 12 sẽ được tổ chức vào lúc 12 giờ trưa đến 7 giờ tối Chủ Nhật ngày 21 tháng 7 năm 2019 tại sân trường Trung Học Los Amigos số 16566 Newhope ST., Fountain Valley, CA 92108, Giá vé $10 hiện tại vé có bán tại các địa điểm: Hội H.O Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa qua các số điện thoại: (714) 837-5998, (714) 371-7967, (714) 721-0750, Bolsa Tickets (714) 418-2499, Trung Tâm Bích Thu Vân (714) 897-4519, TT. Pháp Quang (714) 891-1465, Nhà Sách Tú Quỳnh: (714) 531-4284, Nhà sách Văn Bút (714) 895-7080, ABC Copy (714) 596-5536…
Bà Nguyễn Thanh Thủy cho biết, nhằm mục đích Vinh danh người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, gây qũy giúp thương binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa do Hội H.O Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Đài Truyền Hình SBTN, Ủy Ban Giám Sát Tài Chánh DNH COA Ký 12 cùng sự hơp tác của nhiều Hội Đoàn và các cơ quan truyền thông, báo chí hải ngoại, với sự góp mặt của 100 Ca Nhạc Sĩ, 8 MC thượng thặng… Đại nhạc hội sẽ được Đài Truyền Hình SBTN trực tiếp truyền hình đi khắp Hoa Kỳ, Úc Châu, Canada qua hệ thống Satalite và Cable. Khán giả có thể theo dõi chương trình và ủng hộ hiện kim (donation) qua các số điện thoại Toll Free trên màn truyền hình. Chi phí bảo trợ xin đề: Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 12 và gởi về Hội H.O. Cứu trợ TPB & QP/VNCH-P.O BOX 25554, Santa Ana, CA 92799 hoặc Đài truyền Hình SBTN: P.O BOX. 127, Garden Grove, CA 92842.
Ban tổ chức có đủ dù, bạt cho khán giả che nắng.
Sau đó Bà Nguyễn Thanh Thủy cũng đã thông báo danh sách thành phần ban Điếu Hành và thành viên của Hội H.O Cứu Trợ TPBQP/VNCH gồm có: Hội Trưởng Bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó Ngoại Vụ, ông Vũ Trọng Mục, Phó Nội Vụ ông Nguyễn Phán, Tổng Thư Ký Bùi Duy Vinh, Thủ Quỹ, Nghiêm Thanh Hà, Phụ Tá Tổng Thư Ký, Nguyễn Vũ, Cố Vấn Hội, Niên Trưởng Nguyễn Văn Ức và một số các thành viên đặc trách các phần hành của hội…
Ban tổ chức Đại Nhạc Hội gồm có: Trưởng Ban Bà Nguyễn Thanh Thủy, các Phó Ban Nguyễn Văn Ức, Nguyễn Phán, Lê Văn Sáu, Bùi Đẹp, Billy Lê và một số đông các thành viên trong ban tổ chức…
Trong dịp nầy Bà Nguyễn Thanh Thủy kêu gọi sự tiếp tay của tất cả các cộng đồng, các hội đoàn, Đoàn thể mời tham gia vào ban tổ chức Đại Nhạc hội Kỳ 12 để việc tổ chức đạt được những thành quả tốt nhằm phục vụ hữu hiệu hơn cho những chiến hữu không may mắn tại quê nhà. Bà kêu gọi qúy vị hãy tham dự đông đão hơn vào kỳ họp tới sẽ được tổ chức vào lúc 10:00 AM Chủ Nhật ngày 12 tháng 6 năm 2019 tại văn phòng Hội H.O Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa số 13127 Brookhurst ST’., Thành phố Garden Grove (chung với trụ sở Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California).
Kết thúc buổi họp, đại diện cộng đồng, các hội đoàn, đoàn thể tùy theo điều kiện mỗi đơn vị nhận vé do ban tổ chức phân phối.
Mọi chi tiết liên lạc lấy vé: 

Hội H.O (714) 837-5998, (714) 371-7967, (714) 721-0750, 
Bolsa Tickets (714) 418-2499, 
Trung Tâm Bích Thu Vân (714) 897-4519, 
TT. Pháp Quang (714) 891-1465, 
Nhà Sách Tú Quỳnh: (714) 531-4284, 
Nhà sách Văn Bút (714) 895-7080, 
ABC Copy (714) 596-5536.

Danh Sách Thương Phế Binh Nhận Quà Ngày Quân Lực 2019 - Vancouver BC CANADAMonday, July 1, 2019

Phỏng Vấn Phạm Hợp về DNH Cám Ơn Anh Kỳ 12


 
Published on Jun 29, 2019
Gần đây, khi đại nhạc hội Cám Ơn Anh kỳ 12 gần kề, có vài người đã liên lạc với những người hợp tác trong chương trình và tìm cách thuyết phục hãy bỏ cuộc để làm hỏng đại nhạc hội; một số cơ quan truyền thông biết tin và đã gọi đến tìm hiểu thực hư. 
Đây là nguyên văn cuộc phỏng vấn của cơ quan truyền thông với ông Phạm Hợp, người phụ trách phần kỹ thuật và điều hành chương trình phát hình đại nhạc hội Cám Ơn Anh kỳ 12 sẽ tổ chức ngày 21/07/2019 tại Orange County, California.
 
Gởi ông Phạm Hợp VỀ NHỮNG LỜI PHÁT BIỂU SAI SỰ THẬT CỦA ÔNG TRONG VIDEO YOUTUBE NÀY VỀ CHỊ DƯƠNG KIM THOA. Trích lời ông nói từ phút 05:45 đến 06:25: "Tiện đây thì tôi cũng muốn nói lên một chuyện là thực tế thì tôi cũng không biết bà….chị Thoa hay bà Thoa đó là ai tôi không có biết nhưng mà tôi có, có nhận được hai lần gọi phone cho tôi và mời tôi đến nhà để mà dự buổi cơm gia đình rồi họ sẽ trình bày họ nói về vấn đề của hội TPB, rồi họ sẽ đưa ra bằng chứng này bằng chứng nọ, thì tôi đã chính thức và trả lời với lại các anh em của bên bà Thoa hay cô Thoa gì đó tôi chưa bao giờ tôi biết…..” Thưa ông Phạm Hợp, chị Dương Kim Thoa chưa từng biết ông Phạm Hợp là ai và chị Thoa cũng không hề gọi hay liên lạc với ông Phạm Hợp qua bất cứ phương tiện nào về Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh 12. Xin ông Phạm Hợp vui lòng minh xác VÀ CHO BẰNG CHỨNG rõ ràng ai là người gọi ông và để lại lời nhắn cũng như trực tiếp nói chuyện qua điện thoại với ông để tránh sự hiểu lầm, nghi kỵ. Theo như tôi biết chính xác, người gọi phone cho ông đó, khi gọi lần đầu vì ông không bắt phone nên người gọi đã để lại lời nhắn và có cung cấp cả tên, sau đó thì ông gọi lại cho người ấy. Đã nói sao ông không nói cho đúng sự thật, hay ông chỉ thich lắng nghe một chiều nên cố tình bóp méo sự thật để phải dồn hết cái "cong queo" đó qua chị Thoa. Còn câu ông nói ở phút 07:33 "Vì thế mãi cho tới bây giờ thì thấy phía bên chị Thoa hay bà Thoa gì đó vẫn tiếp tục nghĩa là cái chuyện đi ra ngoài đấu đá rồi đòi đưa bằng chứng" LÀ SAI HOÀN TOÀN. Chúng tôi không đấu đá, nhưng chúng tôi đòi hỏi sự làm việc minh bạch về tài chánh cũng như theo tôn chỉ nội quy của Hội HO. Cái thư trong nhóm chúng tôi gồm bảy người: Chị Thoa, Chị Nguyệt, anh Cáp, anh Long, chị Kim Anh, chị Lệ và tôi (Huệ Nguyễn) gởi ra ngày 14 tháng 6, 2019 là do sau khi nghe những lời phát biểu thiếu trung thực của bà hội trưởng Thanh Thủy trả lời quan khách trong ngày 2 tháng 6, 2019 do Hồn Việt radio thâu lại. Xin cho tôi được góp ý với ông về hai chữ "đấu đá" mà ông dành cho chúng tôi, điều này có lẽ ông nên tìm gặp ông Vũ Nguyễn. Ông Vũ Nguyễn cũng là một thiện nguyện viên của hội HO và đang là phó tổng thư ký cũng như kiêm thêm chức vụ giám sát trong kỳ Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh 12. Tôi tin ông Vũ Nguyễn sẽ thừa khả năng để giải thích cho ông hiểu rõ thêm về hai chữ đấu đá mà ông gán cho chúng tôi. Đây là những chữ mà ông Vũ Nguyễn từng dùng trong những buổi họp khi chúng tôi chưa bị hội HO đuổi vì bất đồng ý kiến (trong lề lối của hội làm việc nhất là về vấn đề tài chánh thiếu minh bạch). Tôi nhắc lại lời của ông Vũ nói về một TPB bên VN: "Thằng què ngồi một chỗ thì làm gì mà trong vòng mấy tiếng đồng hồ biết được hết những thông tin từ các nơi...." và lời ông Vũ nói với các chị thiện nguyện viên khác trong hội “vô liêm sĩ, trơ trẽn, hàm hồ, lố bịch, tay sai, muốn đi méc má thì đi chỗ khác, tui không phải là má đâu mà méc, không làm là hèn, hở một chút đi méc là tay sai….. ". Nếu ông muốn, chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm những email trước đó của ông Vũ gởi cho chị Thoa, chị Nguyệt thì chắc hẳn ông sễ biết trình độ đấu đã của ông Vũ Nguyễn như thế nào. 
Chào ông, 
 Nguyễn Huệ 
 
Kính gởi ông Phạm Hơp, Tôi Dương Kim Thoa, là Trưởng Ban Giám Sát hội HO TPB/QP VNCH. Mấy hôm nay các bạn tôi có báo cho tôi biết ông đã trả lời trên youtube qua cuộc phỏng vấn do ông Thái Hóa Lộc thực hiện liên quan đến Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 12. Trong đó ông có nhắc đến tên tôi và nói, bà Dương Kim Thoa là người đã gọi ông hai lần mời ông tới nhà dùng cơm để đưa ra những bằng chứng này nọ về hội HO. Thưa ông, tôi đã sinh hoạt với hội HO trước khi có ĐNHCƠA kỳ 1 và liên tục tới ĐNHCƠA kỳ 11. Tôi chưa hân hạnh được quen biết cũng như được nghe đến tên ông Phạm Hợp, vì thế tôi rất lấy làm ngạc nhiên khi nghe ông phát biểu trong cuộc phỏng vấn đó rằng tôi đã goi điện thoại cho ông hai lần để "mời ông đến nhà dùng cơm". Tôi có cảm tưởng, một là ông có óc tưởng tượng phong phú, hai là ông tự tạo ra câu chuyện này vì một lý do nào đó? Chứ nếu cú điện thoại trên là có thật, thì tôi tin rằng với sự hiểu biết tối thiểu của ông, thì việc tìm ra đúng người gọi trên điện thoại không khó khăn gì. Thời buổi cell phone và điện toán hiện nay, không chuyện gì có thể che dấu được, chỉ là không sớm thì muộn mà thôi. Mong rằng từ nay xin ông cẩn thận hơn khi phát biểu và hay giữ tính trung thực của sự việc. 
Chào ông 
Dương Kim Thoa 
 
 

Wednesday, June 26, 2019

Thông Báo của Hội H.O. về Đài Truyền Hình SBTN

ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH LẦN THỨ 12
Trong hai lần trực tiếp phỏng vấn trên hệ thống VIET Radio với bà Nguyễn Thanh Thủy Hội Trưởng H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa và anh Phạm Hợp chịu trách nhiệm điều hành Kỹ thuật cho Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh lần Thứ 12 tại Fountain Valley nam California ngày 27 tháng 07 năm 2019; một số sự kiện cần được đưa ra để làm sáng tỏ những gì đã xảy ra giữa Hội H.O Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa với Đài Truyền Hình SBTN không còn hợp tác cho lần Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ Thứ 12 năm nay.
Bắt nguồn từ bản Dự thảo đề nghị ngày 3 tháng 5 năm 2019 của Đài SBTN gửi cho Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa nguyên văn như sau:
BẢN DỰ THẢO VỀ ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CỦA ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÁNH QUỸ YỂM TRỢ THƯƠNG PHẾ BINH.
Để bảo đảm việc gây quỹ, kiểm soát kế toán tài chánh và gửi tiền cứu trợ cho TPB và Quả Phụ VNCH được kết quả tốt đẹp; một ủy ban gọi là: ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÁNH QUỸ YỂM TRỢ THƯƠNG PHẾ BINH được đề nghị thành lập hoạt động SONG SONG VÀ ĐỘC LẬP với Hội H.O Cứu Trợ TPB và QP/VNCH
1.-Ủy ban ban gồm có ít nhất : 5 thành viên gồm
-01 Đại diện của Hội H.O
-01 Đại diện của Hội Đoàn (Bảo Tàng Viện VNCH/hậu Duệ)
-01 Đại diện của Hội H.O Bắc Cali San Jose
-01 Đại diện cá nhân: Chị Dương Kim Thoa
-01 Đại diện của SBTN
2.-Ủy ban giám sát tài chánh quỹ yểm trợ Thương Phế Binh trách nhiệm và thẩm quyền:
a.Đề cử hai thành viên có tên trong tất cả các chương mục của Hội H.O.
b.Chọn CPA độc lập và sẽ có quyền bổ nhiệm 2 thủ quỹ (1 trưởng/1 phó)
c.Các thành viên của Ủy ban Giám Sát tài Chánh Yểm Trợ TPB sẽ có thẩm quyền xem tất cả các chương mục của Hội H.O. và kiểm soát quyết định về chi tiêu/sổ sách kế toán trong vòng 1 năm tới kỳ Đại Hội kế tiếp
d.Theo dõi và giám sát việc gửi tiền cho các TPB và QP
3.Nhiệm kỳ 01 năm
4.Mọi quyết định sẽ cần đa số 3/5
Dự thảo trên đây đã không được Hội H.O. Cứu Trợ TPB & QP/VNCH chấp thuận qua thư phúc đáp sau đây:
California ngày 17 tháng 05 năm 2019
Kính gửi:
-Ông Tổng Giám Đốc Đài SBTN
-Luật Sư Đỗ Phủ
-Ông Giám Đốc Điều Hành Đài SBTN
Trích yếu: v/v Phúc Đáp điện thư ngày 3 tháng 5 năm 2019 của Giám Đốc Điều Hành Đài SBTN
Thưa quý vị,
Trong buổi sinh hoạt ngày 15 tháng 05 năm 2019, bàn dự thảo về điều lệ, tổ chức và nhiệm vụ của Ủy ban Giám sát Tài Chánh Quỹ Yểm Trợ TPB/QP/VNCH; Hội H.O chúng tôi có ý kiến:
1.Chỉ 5 thành viên trong Ban Giám Sát
2.Giữ nguyên tên gọi ban đầu (Ban Giám sát Tài Chánh ĐNH Cám Ơn Anh Kỳ 12)
-Chỉ có Hội Trưởng và Thủ Quỹ đứng tên trong các chương mục của hội và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tài chánh trước pháp luật.
-Hội đã có CPA độc lập (Do ông TGĐ đài giới thiệu trước đây)
-Ủy ban Giám sát chỉ giám sát tài chánh ĐNH Cám Ơn Anh kỳ 12 mà thôi
-CPA độc lập đã báo cáo hàng tháng lên quý vị và hội sẵn sàng cho quý vị xem khi yêu cầu.
3.Nhiệm kỳ một (1) năm không phù hợp.
4.Mọi quyết định sẽ do Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH cứu xét
Tiếp theo thời gian là thư từ chối yểm trợ của Tổng Giám Đốc SBTN Nhạc sĩ Trúc Hồ:
Garden Grove ngày 22 tháng 05 năm 2019
Kính gửi: Bà Nguyễn Thanh Thủy/Hội Trưởng Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH
Kính thưa bà Hội trưởng,
Trong trên dưới 2 năm qua, vì quyền lợi của các TPB/QP/VNCH và vì nghĩa vụ của tất cả người Việt tỵ nạn: Đài SBTN đã liên tục gặp gỡ, hội họp cũng như đề nghị những thay đổi đến quý hội nhằm mục đích giúp đỡ quý hội giải quyết những thiếu sót trong việc kiểm soát tài chánh, gửi tiền cứu trợ cho TPB/QP, giải quyết những xáo trộn và bất hòa nội bộ của quý hội. tất cả các việc làm trên, SBTN chỉ mong tạo được sự trong sáng và gây một niềm tin cho quý hội trong việc sửa soạn và tiếp tục tổ chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 12.
Tuy nhiên trong suốt thời gian qua, xuyên qua nhiều phiên họp, quý hội đã không họp tác để thay đổi và hoàn chỉnh việc kiểm soát tài chánh cũng như phương thức làm việc.
Để có thể tổ chức ĐNH kỳ 12, SBTN đã đề nghị thành lập một Ban Giám sát tài Chánh quỹ Yểm Trợ TPB/QP với các điều lệ tổ chức và nhiệm vụ rất rõ ràng minh bạch, rất tiếc quý hội không chấp nhận và vẫn duy trì cách thức cũ. Tài chánh vẫn do một người nắm giữ và không có phương cách giám sát.
Vì yêu cầu cần và đủ để tổ chức ĐNH/CON kỳ 12 không được quý hội thực hiện, SBTN rất tiếc phải thông báo đến bà Hội trưởng là: SBTN sẽ không hợp tác để tổ chức ĐNH/CON kỳ 12 với quý hội.
Chân thành cám ơn quý hội về thời gian làm việc trong 11 kỳ ĐNH vừa qua.
TM Ban Giám Đốc SBTN
Tổng Giám Đốc
Nhạc sĩ Trúc Hồ
Ngày 9 tháng 6, Hội H.O Cứu Trợ TPB/QP/VNCH đã tổ chức một buổi họp báo để trình bày tất cả những diễn tiến “uẩn khúc” đã và đang diễn ra trong việc tổ chức Đại nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 12 sẽ được tổ chức ngày 21 tháng 7 năm 2019 sắp tới. Trong buổi họp báo này, anh Phạm Hợp nguyên là sáng lập viên đài SBTN cũng là người giữ nhiệm vụ điều hành về kỹ thuật trong lần Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh đầu tiên. Anh cũng là người nhận vai trò này trong lần tổ chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 12, ngày 21 tháng 07 năm 2019 sắp tới. Một số “uẩn khúc” đã được giải bày một cách công khai và rõ ràng. Nhưng qua điện thư của Bà Dương Kim Thoa Trưởng Ban Giám sát Tài Chánh được đài SBTN chỉ định gửi ông Bùi Mạnh Hùng yêu cầu đính chính lại. Chúng tôi cũng xin đăng lại trọn vẹn để rộng đường dư luận.
Kính thưa ông Bùi Mạnh Hùng,
Chúng tôi ký tên dưới đây là những cựu thành viên của Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH ở Nam California. Chúng tôi hầu hết là các cựu quân nhân, nữ quân nhân, tù nhân chính trị và hậu duệ của người Lính VNCH - đã cùng hợp tác với cố Trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn để phục vụ và điều hành Hội HO Cứu Trợ TPB/QP trong nhiều năm qua.
Trước hết, xin thành thật cám ơn ông đã có nhã ý chuyển các tin tức liên quan đến Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 12 để gây quỹ cứu trợ TPB&QP VNCH. Tuy nhiên, rất tiếc là ông đã đồng thời chuyển email của một kẻ ẩn danh qua địa chỉ là ‘TROI BIEN TU" và ký tên là “Người Chém Gió", mà trong đó đương sự đã sử dụng những lời lẽ khiếm nhã, đồng thời đã viết hoàn toàn sai lạc về một số sự việc mà trong đó có chúng tôi - là những người trong cuộc - Chúng tôi đã đích thân tham dự các buổi họp giữa hội HO/TPB và đài truyền hình SBTN nhằm mục đích: tạo hòa khí cùng cơ hội tiếp tục hợp tác để giúp đỡ các chiến hữu TPB bất hạnh của chúng ta ở quê nhà.
Vì thế chúng tôi xin nhờ ông Bùi Mạnh Hùng đính chính lại các chi tiết dưới đây và mong ông gởi lại cho tất cả những nơi mà ông đã chuyển bản tin sai lệch của “Người Chém Gió” này.
1. Chúng tôi là những thành viên trong Ban Giám Sát và phụ trách hồ sơ Thương Phế Binh của hội, chúng tôi có trách nhiệm kiểm soát tài chánh cũng như lên danh sách gửi tiền về cho TPB đúng theo nội quy. Trong quá trình kiểm soát, chúng tôi đã tìm thấy một số khuyết điểm trong việc điều hành của ban quản trị mới, chúng tôi đã nhiều lần đề nghị ra các biện pháp điều chỉnh và cải thiện, trong đó có việc phải thuê một vị CPA để kiểm toán sổ sách, đồng thời thay đổi phương cách gởi tiền và quản trị tài chánh.
Nhưng rất tiếc là ngoài việc thuê CPA ra, thay vì quan tâm và chấp hành những đề nghị cải tổ thì Ban Điều Hành đã ra thông báo loại bỏ chúng tôi ra khỏi hội, một hội từ thiện mà anh chị em chúng tôi đã tận tâm, tận lực, chung sức cùng cố Trung tá Hạnh Nhơn phục vụ và xây dựng. Ban Điều Hành Hội HO/TPB đã hành xử sai nguyên tắc và bất chấp nội quy của một hội từ thiện!
2. Đài Truyền Hình SBTN là một đơn vị đồng tổ chức, và cũng là một thành phần nồng cốt trong việc yểm trợ ĐNH Cám Ơn Anh từ 11 năm qua. Họ đích thân kêu gọi sự đóng góp từ khán thính giả của đài, vì thế khi có nghi vấn về sự thiếu minh bạch liên quan đến vần đề tiền bạc của hội, thiết tưởng đài SBTN có trách nhiệm phải kiểm soát tài chánh để không bị thất thoát. Đây là việc làm chính đáng và cần thiết. Nếu những điều kiện đưa ra mà hội HO/TPB không đồng ý thì họ không hợp tác là chuyện tự nhiên, nhưng không thể nói rằng "SBTN bỏ gánh, giữa đường".
3. Trong số 5 thành viên của Ban Giám Sát Tài Chánh do đài SBTN đề nghị, chỉ có 1 người đại diện cho SBTN mà thôi, 4 thành viên còn lại là: 1 người là của hội HO/TPB; 1 người là cựu Trưởng Ban Giám Sát của hội HO; 1 người là đại diện BTC/ĐNH/CƠA Bắc Cali; và 1 người là đại diện hội đoàn trong cộng đồng người Việt ở quận Cam chứ KHÔNG PHẢI TẤT CẢ ĐỀU DO SBTN CHỈ ĐỊNH như email sai sự thật của "Người Chém Gió"!
4. Suốt 11 kỳ ĐNH/CƠA dưới thời cố Trung Tá Hạnh Nhơn, sổ sách tiền bạc chi, thu được kiểm soát hàng tuần trong các buổi họp. Tiền gây quỹ thu được năm nào gởi hết về cho TPB năm đó, nên không cần ban giám sát và cũng chẳng phải thuê CPA. Nhưng với thành phần lãnh đạo mới, ban giám sát đã tìm ra những sai sót trong việc giữ tiền và gởi tiền nên chúng tôi đã đưa ra khuyến cáo chỉnh đốn hệ thống kiểm soát tài chánh. Đặc biệt là phải GỞI HẾT TIỀN về giúp TPB thì mới tổ chức ĐNH quyên góp mới (*). Và như đã nói ở trên, vì bất đồng với sự kiểm soát tài chánh chặt chẽ của Ban Giám Sát, nên bà Nguyễn Thanh Thủy cùng Ban Điều Hành mới của hội đã đuổi 7 Thiện Nguyện Viên gồm: Trưởng Ban Giám Sát, Phụ Tá Giám Sát, Trưởng Ban Hồ Sơ, và 4 TNV phụ trách hồ sơ TPB. Đây là những người từng phục vụ hội HO/TPB và từng sát cánh với bà cố Trung Tá Hạnh Nhơn từ nhiều năm qua.
Ghi chú (*) Sở dĩ năm 2018 không làm ĐNH vì hội còn quá nhiều tiền. Theo báo cáo tài chánh của tháng 7/2018, hội còn $749,000.00. Vì thế, trong phiên họp ngày 1/8/2018, số đông thành viên của hội HO biểu quyết không làm ĐNH CƠA trong năm 2018.
Không làm ĐNH năm 2018 là quyết định của hội HO, chứ không phải đài SBTN là người không muốn giúp hội làm ĐNH như lời bà Nguyễn Thanh Thủy đã phát biểu trong ngày họp báo 9/6/2019.
5. Sau cùng, thêm một chi tiết sai lạc khác mà "Người Chém Gió" nói: “Trung Tâm Asia được biết đến hội HO/TPB là do nhạc sĩ Trần Ngọc Sơn, con trai nhạc sĩ Anh Bằng giới thiệu”. Thực sự, họ không biết là NS Trần Ngọc Sơn đã qua đời từ khi ĐNH/CƠA đầu tiên được thực hiện và ai ai cũng đã biết, người giới thiệu TT Asia cũng như đài Truyền Hình SBTN cho hội HO/TPB chính là NS Nam Lộc.
Một lần nữa, thành thật cám ông Bùi Mạnh Hùng và xin ông giúp phổ biến rộng rãi thư này hầu tránh sự hiểu lầm.
Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẵn sàng đối chất với bất cứ ai cũng như cung cấp những tài liệu liên quan đến những khuyết điểm của Ban Điều Hành hội HO cứu trợ TPB về những điều đã trình bầy ở trên, ngoại trừ với những kẻ ẩn danh có ác ý tung tin thất thiệt để đánh phá.
Kính thư,
Ký tên:
- Dương Kim Thoa - Trưởng Ban Giám Sát Hội HO Cứu Trợ TPB/QP VNCH-

- Huỳnh Ánh Nguyệt - Trưởng Ban Hồ Sơ TPB Hội HO & phụ trách hồ sơ tỉnh Saigon, Bình Dương, Huế, Quảng Trị và các tỉnh Miền Tây
- Tô Văn Cáp - phụ trách hồ sơ TPB tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre
- Đàm Kim Anh - phụ trách hồ sơ TPB tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre
- Đặng Thanh Long - phụ trách hồ sơ TPB vùng 2 Chiến Thuật
- Nguyễn Trần Lệ - phụ tá TB Giám Sát & giữ hồ sơ TPB vùng 2 Chiến Thuật
- Nguyễn Huệ - phụ trách hồ sơ TPB tỉnh Lâm Đồng, Daklak, Gia Rai, Kontum
Qua hai cuộc phỏng vấn trên hệ thống VIET RADIO và ghi lại bản tin này không ngoài mục đích chuyển đến quý đồng hương sự thật của vấn đề: Tại sao bà Dương Kim Thoa lại được SBTN chỉ định trong ban Giám Sát Tài Chánh trong khi Hội H.O “sa thải” vì “nói xấu hội” theo lời bà Nguyễn Thanh Thủy cho biết. Tuy nhiên vì muốn được sự yểm trợ của SBTN nên phải chấp nhận bà Thoa trở lại. Tại sao SBTN lại có quyền đề nghị cả 5 người trong Ban Giám Sát và hầu như đã chọn 3 người của mình, ngoài bà Thoa, ông Chính (San Jose) và một người của SBTN. Như vậy theo bản dự thảo của SBTN ngày 3 tháng 5 năm 2019 (Mọi quyết định sẽ cần đa số 3/5). Điều này cũng đúng như lời của bà Dương Kim Thoa xác nhận: Đài Truyền Hình SBTN là một đơn vị đồng tổ chức… Như vậy, chúng ta thấy đài SBTN “lấn sân” nhiều quá.
Tóm lại, chỉ còn hơn 20 ngày nữa đã đến Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 12. Chúng ta hãy tạm quên đi những điều đau lòng đã và đang xảy ra để hướng về những Thương Phế Binh đang đau khổ chờ đợi tấm lòng nhân ái của các chiến hữu, đồng hương… Và chương trình TPB/QP/VNCH sẽ vào quên lãng trong vài năm nữa…
Từ Tâm

Nguồn: FB Người Việt  Radio Dallas, Texas