Monday, June 1, 2015

SBTN SPECIAL: Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn nói về nghị quyết giúp thương phế binh VNCHPublished on May 13, 2015
Nhà báo Đỗ Dzũng vừa thực hiện cuộc phỏng vấn với Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn về một nghị quyết vừa được Thượng Viện California thông qua ngày 30/04/15, đó là nghị quyết SJR-5. Dự luật SJR-5 kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ tái thực hiện các chương trình như H.O. hay ODP nhằm giúp đỡ một số sĩ quan thương phế binh VNCH. Dự luật này còn phải được đệ trình và thông qua ở Quốc Hội Hoa Kỳ trước khi có thể được ký

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.