Thursday, March 10, 2016

Bảo trợ TPB VNCH và PUBLIC LAW -Vietnamese Refugees: 2001- 2005 - 2009 +2010

Email trước nêu việc Việt Hà/RFA  phỏng vấn Dân biểu Lowenthal , Ông DB trả lời :." Khó khăn đối với dự luật không nằm ở vấn đề là nó là một dự luật đặc biệt mà khó khăn nằm ở chỗ là có quá nhiều dự luật về nhập cư được đưa ra và có nhiều khả năng nó sẽ bị kẹt lại trong đó. Vì thế chúng tôi cố gắng đưa vấn đề này tránh xa khỏi những khó khăn đó bằng cách để Bộ Ngoại giao đưa nó vào trong các chương trình hiện tại."  [1]
Câu hỏi : " để Bộ Ngoại giao đưa nó vào trong các chương trình hiện tại." là các chương trình gì ?
Để trả lời câu hỏi này chỉ có một việc là xét xem nước Mỹ hiện có mấy loại chương trình có thể nhận ngườì Việt vô Mỹ định cư

1 - Chương trình hiện tại Proposed Refugee Admissions for Fiscal Year 2016:( chưa có 2017)
Report to the Congress  - submitted on behalf of THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES to the COMMITTEES ON THE JUDICIARY, UNITED STATES SENATE and UNITED STATES HOUSE OF REPRESENTATIVES  in fulfillment of the requirements of sections 207(d)(1) and (e) of the Immigration and Nationality Act
This Proposed Refugee Admissions for Fiscal Year 2016: Report to the Congress is submitted in compliance with Sections 207(d)(1) and (e) of the Immigration and Nationality Act (INA). The Act requires that before the start of the fiscal year and, to the extent possible, at least two weeks prior to consultations on refugee admissions, members of the Committees on the Judiciary of the Senate and the House of Representatives be provided with the following information [...]

Refugee Admissions Program for FY 2016 (FY 2016 U.S. Resettlement Program)
We expect to admit up to 13,000 refugees from East Asia in FY 2016. This will include up to 5,500 members of Burmese ethnic minorities (mostly Karen and Karenni) living in camps along the Thai-Burma border, some 6,000 Burmese (of various ethnic minorities) in Malaysia, and a small number of urban refugees of various nationalities in the region


Proposed FY 2016 East Asia program to include arrivals from the following categories:
Priority 1 Individual Referrals 1,800  -  Priority 2 Groups 11,000   -Priority 3 Family Reunification 200 - Total Proposed Ceiling 12,000 [...]
There are currently three priorities or categories of cases:
• Priority 1 – Individual cases referred to the program by virtue of their circumstances and apparent need for resettlement;
• Priority 2 – Groups of cases designated as having access to the program by virtue of their circumstances and apparent need for resettlement;
• Priority 3 – Individual cases from designated nationalities granted access for purposes of reunification with family members already in the United States.
(Note: Refugees resettled in the United States may also seek the admission of spouses and unmarried children under 21 who are still abroad by filing a “Following to Join” petition, which obviates the need for a separate refugee claim adjudication. This option is described in more detail in the discussion of Following to Join cases below.)  [2]
Chương trình định cư tài khóa 2016 ( Oct.1 .2015 - Spt.30.2016) - này không  có người Việt . Tài khóa 2017 chưa công bố  . Nếu như BNG muốn tăng thêm định số  thì  Sec 207  qui định : with respect to the admission of refugees and allocation of refugee admissions, discussions in person by designated Cabinet-level representatives of the President with members of the Committees on the Judiciary of the Senate and of the House of Representatives to review the refugee situation [...]  [3]
2 - Chương trình thân nhân bảo lãnh qui định theo : INA: ACT 203 - ALLOCATION OF IMMIGRANT VISAS  [4]  thì các TPB VNCH sẽ không hội đủ điều kiện .

3 - Còn về hai chương trình đã  chấm dứt , một là ODP Programs  đã ngưng 30.9.1994 - Còn  “McCain amendment," ( Declares that, for purposes of eligibility for the Orderly Departure Program for nationals of Vietnam, certain Vietnamese aliens shall be considered refugees of special humanitarian concern, and shall be admitted to the United States for resettlement. ) [5] đã không còn hiệu lực .

 Một 
số người muốn xin mở lại chương trình này ...Vậy BNG có thể  tự ý cho phép hay cần sự  chấp thuận của Quốc Hội ?  Xin mời coi lại sự hình thành  và xem BNG ra quyết định   chấm dứt  hay do quốc hội 
Authority Repealed.
Tóm lược 4 -Về   McCain amendment, lần đầu tiên được ban hành vào năm 1996, nhằm cho phép  con cái trưởng thành của người tị nạn Việt Nam được  định cư  tại Hoa Kỳ .  Đạo  luật  P.L. 107-185  sửa đổi  nhằm gia hạn cho tài khóa 2002 2003. Trong số các quy định của  luật này , cho phép con em đã trưởng thành trước đây bj từ chối cho đi Mỹ , nay trường hợp này được  xem xét lại. McCain amendment, thường xuyên được gia hạn  trong những năm tiếp theo bởi  các đạo luật liệt kê sau :
 
41 - PUBLIC LAW 108–447–DEC. 8, 2004PUBLIC LAW 108-447  - 108 Congress  -  AN ACT
Making appropriations for foreign operations, export financing, and related programs for the fiscal year ending September 30, 2005, and for other purposes.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, [...]
DIVISION D–FOREIGN OPERATIONS, EXPORT FINANCING, AND RELATED PROGRAMS APPROPRIATIONS ACT, 2005 [...]  Division D of Public Law 108-447 [...]

VIETNAMESE REFUGEES
SEC. 594.   (a) ELIGIBILITY FOR IN-COUNTRY REFUGEE PROCEssING IN VIETNAM.—For purposes of eligibility for in-country refugee processing for nationals of Vietnam during fiscal years 2004 and 2005, an alien described in subsection (b) shall be considered to be a refugee of special humanitarian concern to the United States (within the meaning of section 207 of the Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. 1157)) and shall be admitted to the United States for resettlement if the alien would be admissible as an immigrant under the Immigration and Nationality Act (except as provided in section 207(c)(3) of that Act).
(b) ALIENS COVERED.—An alien described in this subsection is an alien who— (1) is the son or daughter of a qualified national; (2) is 21 years of age or older; and (3) was unmarried as of the date of acceptance of the alien's parent for resettlement under the Orderly Departure Program or through the United States Consulate General in Ho Chi Minh City.
(c) QUALIFIED NATIONAL-The term “qualified national” in subsection (b)(1) means a national of Vietnam who—
(1)(A) was formerly interned in a re-education camp in Vietnam by the Government of the Socialist Republic of Vietnam; or (B) is the widow or widower of an individual described in subparagraph (A);
(2)(A) qualified for refugee processing under the Orderly Departure Program re-education subprogram; and (B) is or was accepted under the Orderly Departure Program or through the United States Consulate General in Ho Chi Minh City– (i) for resettlement as a refugee; or (ii) for admission to the United States as an immediate relative immigrant; and
(3)(A) is presently maintaining a residence in the United States or whose surviving spouse is presently maintaining such a residence; or (B) was approved for refugee resettlement or immigrant visa processing and is awaiting departure formalities from  Vietnam or whose surviving spouse is awaiting such departure formalities. [6]

42  - 111th Congress Public Law 8 - 2009
[From the U.S. Government Printing Office]
    DIVISION H--DEPARTMENT OF STATE, FOREIGN OPERATIONS, AND RELATED
                    PROGRAMS APPROPRIATIONS ACT, 2009
 TITLE VII- GENERAL PROVISIONS- allowances and differentials
(d) Vietnamese Refugees.--Section 594(a) of the Foreign Operations,
Export Financing, and Related Programs Appropriations Act, 2005 (enacted
as division D of Public Law 108-447; 118 Stat. 3038) is amended by
striking ``2009'' and inserting ``2010''. [7]
43 - 111th Congress Public Law 117- 2010[From the U.S. Government Printing Office]
CONSOLIDATED APPROPRIATIONS ACT, 2010
DIVISION F-DEPARTMENT OF STATE, FOREIGN OPERATIONS, AND RELATED  -    PROGRAMS APPROPRIATIONS ACT, 2010 [...]
 TITLE VII GENERAL PROVISIONS - allowances and differentials [...]
    Sec. 7034. (a)  <<NOTE: Notification.>>  Afghanistan, Iraq, Pakistan,
Lebanon, Montenegro, Victims of War, Displaced Children, and Displaced
Burmese.--Funds appropriated under titles III through VI of this Act
that are made available for assistance for Afghanistan may be made
available notwithstanding section 7012 of this Act [...]
   Sec. 7034.(d) Authority Repealed.--Section 7034(d) of Public Law 111-8
is <<NOTE: Ante, p. 877.>>  hereby repealed. [8]
Đến đây bạn đọc có thể đã có câu trả lời  rằng cơ quan nào có quyền Authority Repealed , và rằng  nay muốn mở lại chương trình  định cư cho TPB VNCH  thời cần Bộ Ngoại Giao  hay  cần  Quốc hội  chuẩn thuận.
Có thể xin  amendment  giống  như McCain amendment được không ? Thiết nghĩ  nếu được thì các vị Dân Biểu đã làm rồi  đâu có  cần phải gửi thư  yêu cầu  BNG... Bởi lẽ  tài khóa 1995 đã được BNG dự  liệu:" The estimated refugee admissions need for FY 1995 under ODP is 32,000, consisting of about 31,000 former reeducation camp detainees ...[9] tức là chương trình ODP còn đang tiến hành , nên ... Nay ODP đã chấm dứt , tưởng  nên cần một public law  có lẽ mới thực tế .

DV.
[1] -DB Alan Lowenthal trả lời RFA về đề nghị đưa thương phế ...
[2] - Proposed Refugee Admissions for Fiscal Year 2016:http://www.state.gov/documents/organization/247982.pdf
[3] - INA: ACT 207 - ANNUAL ADMISSION OF REFUGEES AND ADMISSION OF EMERGENCY SITUATION REFUGEES : https://www.uscis.gov/iframe/ilink/docView/SLB/HTML/SLB/0-0-0-1/0-0-0-29/0-0-0-1625.html
[4] - INA: ACT 203 - ALLOCATION OF IMMIGRANT VISAS:https://www.uscis.gov/iframe/ilink/docView/SLB/HTML/SLB/0-0-0-1/0-0-0-29/0-0-0-1083.html[5] - H.R.3540 — 104th Congress (1995-1996) / McCain amendment (Sec. 595) : https://www.congress.gov/bill/104th-congress/house-bill/3540
[6] - PROGRAMS APPROPRIATIONS ACT, 2005  :  https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-108publ447/pdf/PLAW-108publ447.pdf
[7] - PROGRAMS APPROPRIATIONS ACT, 2009 : https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ8/html/PLAW-111publ8.htm
[8] - PROGRAMS APPROPRIATIONS ACT, 2010 : https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ117/html/PLAW-111publ117.htm
[9] - REPORT  TO  THE  CONGRESS ON  PROPOSED  REFUGEE  ADMISSIONS   FOR  FISCAL  YEAR  1995 - Orderly Departure Program (ODP) :  http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/population/1995_Refugee_report.html
Đọc thêm
107th CONGRESS - H. R. 1840 ( 2001 )  A BILL
To extend eligibility for refugee status of unmarried sons and  daughters of certain Vietnamese  refugees.   >> https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-107hr1840rh/html/BILLS-107hr1840rh.htm

Wednesday, March 9, 2016

Nghị quyết SJR5 – Đâu là sự thật?

Dư luận  v/v  SJR 5   định cư   TPB VNCH . 

1 -Nghị quyết SJR5 – Đâu là sự thật?
DanChinViet - 23.01.2016 -Trong tháng 8.2015, ở Mỹ cũng như ở Việt Nam rộ lên một nguồn tin làm nức lòng nhiều người là chính phủ Mỹ đã quyết định cho tái định cư khoảng 20.000 thương phế binh Viẹt Nam Cộng Hòa ( viết tắt TPB VNCH ). Tin này gây xôn xao trong cộng đồng người Việt, đồng thời đem lại niềm vui, niềm hi vọng tràn trề cho mấy chục ngàn thương phế binh Việt Nam đang sống trong nước.  [...] Tuy thế, đã có nhiều trang báo online với nhiều bài đăng tải những nguồn tin mà nếu không đọc kỹ, người ta sẽ nghĩ rằng nghị quyết SJR 5 về việc định cư các TPB VNCH đã được quyết định, chỉ còn chờ quốc hội liên bang duyệt, Tổng Thống Obama ký nữa là xong. Loan tin kiểu này rất dễ gây ngộ nhận cho những người không hiểu rõ cơ cấu hành chánh của nước Mỹ. [...] Đúng ra phải viết: – Nghị Quyết SRJ 5 đã được Hạ Viện và Thượng Viện của tiểu bang California thông qua, còn phải trình quốc hội liên bang xin xem xét, thảo luận và biểu quyết.

Câu:!- Còn phải trình chính quyền liên bang
và Tổng Thống Barak Obama phê chuẩn, nghị định SJR 5 mới được thi hành“ Là một cách viết nhập nhằng, gian dối, tạo cho người đọc cảm tưởng nghị quyết đã được bàn cãi, thông qua ở tiểu bang California, khi trình lên liên bang thì chính quyền liên bang chỉ cần đọc qua rồi đưa cho Tổng Thống Obama ký là xong, đem thi hành. Mọi chuyện dễ dàng như ăn cơm gà Siu Siu.

Một điều khác nữa là trong lúc trả lời cuộc phỏng vấn của phóng viên Mỹ Lợi, đài truyền hình Việt Vùng Vịnh ngày 31.08.2015, bà Janet Nguyễn, ông Nguyễn Tấn Thọ cũng chỉ quanh co, chỉ trích ông Nam Lộc và ông Nguyễn Xuân Nam trong cuộc phỏng vấn ngày 19.08.2015 là không hiểu rõ vấn đề, có những nhận định tiêu cực về nghị quyết SJR 5. Tuy vậy, chính ông Thọ và bà Janet đã không trả lời rõ, không đính chính những thông tin sai lạc có thể gây hiểu lầm cho nhiều người mà chỉ yêu cầu những người thắc mắc liên lạc thẳng với mình. [...]  Chỉ trích ông Nam Lộc không liên lạc thẳng với mình để rõ mọi chuyện là không đúng. [...] Kế tiếp trong bản tin còn nói rằng “theo Janet Nguyễn, hiện nay (chính phủ) Hoa Kỳ đang có danh sách khoảng 20 ngàn TPB VNCH”. Tôi xin khẳng định rằng con số “20 ngàn TPB VNCH” mà TNS Janet Nguyễn thường đề cập đến trong cuộc vận động này là danh sách các Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH gởi đến hội HO Cứu Trợ TPB & QP VNCH (do bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn làm hội trưởng) để xin được trợ cấp hàng năm. Hội HO Cứu Trợ TPB & QP VNCH chưa hề phổ biến hoặc trao cho ai (kể cả bà Janet Nguyễn) danh sách nói trên, vì thế nói rằng “hiện nay (chính phủ) Hoa Kỳ đang có danh sách khoảng 20 ngàn TPB VNCH” là một điều hoàn toàn thất thiệt! Hết trích.

Tóm lại, nếu bà Janet Nguyễn im lặng, âm thầm xúc tiến vận động, lobby cho nghị quyết SJR5 sớm được đem ra thảo luận, bàn cãi tại quốc hội liên bang và chờ biểu quyết xong, nếu thành công trở thành một đạo luật rồi mới loan tin, chắc chắn bà Janet Nguyễn sẽ là một TNS sáng chói trong cộng đồng NVHN, một ân nhân đáng kính, đáng ngưỡng mộ của những người TPB VNCH và gia đình họ....>>Nghị quyết SJR5 – Đâu là sự thật? | Đàn Chim Việt

2 -Ai là người ĐẦU  TIÊN đưa ra ý tưởng bảo lãnh TPB VNCH sang Mỹ định cư ? SBTN và Hội HO Cứu Trợ TPB hay TNS Janet Nguyễn  ?
Để trả lời câu hỏi trên xin đọc hai bản tin sau và để tùy bạn đọc nhận xét .

A- Bắt đầu vận động cho các sĩ quan thương phế binh VNCH sang Mỹ
GARDEN GROVE, California (NV) -16.11.2014 - Đài truyền hình SBTN và Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH vừa bắt đầu mở một cuộc vận động nhằm xin phục hoạt và điều chỉnh dự luật HO hầu trả lại sự công bằng cho các sĩ quan thương phế binh VNCH và gia đình, hy vọng họ và gia đình cũng sẽ được sang tị nạn tại Hoa Kỳ theo chương trình HO, thông cáo báo chí của SBTN cho biết. [...]  Chúng tôi mong muốn được sự hưởng ứng và tiếp tay của quý hội đoàn, quý chính đảng, quý cơ quan truyền thông và toàn thể quý đồng hương khắp nơi cho việc vận động này được đi đến thành công,” bản thông cáo kết luận. >> Bắt đầu vận động cho các sĩ quan thương phế binh VNCH sang Mỹ
B -  Nghị Sĩ Janet Nguyễn họp báo vụ đưa sĩ quan TPB/VNCH qua Mỹ  VienDongDaily -15.12.2014 - WESTMINSTER - Vào lúc 1 giờ 30 chiều Chủ Nhật, ngày 14 tháng 12, 2014, Nghị Sĩ Tiểu Bang California, bà Janet Nguyễn đã mở cuộc họp báo tại hội trường nhật báo Việt Báo để trình bày việc đề nghị đưa các sĩ quan hiện là Thương Phế Bính VNCH sang định cư tại Hoa Kỳ. [...]  Trong Thư Mời quảng bá trên các phương tiện truyền thông có đề tên bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Hội Trưởng Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh, Quả Phụ VNCH và Nhạc sĩ Trúc Hồ, Tổng Giám Đốc Đài SBTN đồng tổ chức cuộc họp báo nhưng cả hai vị này không thấy hiện diện. ...>>Nghị Sĩ Janet Nguyễn họp báo vụ đưa sĩ quan TPB/VNCH ...

Blog Đàn Chim Việt 

Nghị quyết SJR5 – Đâu là sự thật?

Thương phế binh VNCH
Thương phế binh VNCH
Trong tháng 8.2015, ở Mỹ cũng như ở Việt Nam rộ lên một nguồn tin làm nức lòng nhiều người là chính phủ Mỹ đã quyết định cho tái định cư khoảng 20.000 thương phế binh Viẹt Nam Cộng Hòa ( viết tắt TPB VNCH ).
Tin này gây xôn xao trong cộng đồng người Việt, đồng thời đem lại niềm vui, niềm hi vọng tràn trề cho mấy chục ngàn thương phế binh Việt Nam đang sống trong nước.

Trước nhất phải khẳng định: – Việc bà Janet Nguyễn khởi xướng dự án đưa khoảng 20.000 TPB VNCH qua Mỹ định cư là chuyện có thật.
Thương phế binh VNCH, sau ngày tang thương 30.04.1975 là những người bất hạnh nhất trong những người bất hạnh. Họ là những người đã hi sinh một phần thân thể cho cuộc chiến bảo vệ miền Nam tự do dài 21 năm.
Sau cuộc chiến, đứng về bên thua trận, những người thương phế binh VNCH đã bị kẻ thù tìm mọi cách đầy đọa, trủ dập, trả thù nghiệt ngã. Lành lặn, đầy đủ chân tay đã khó lòng sống yên lành trong một xã hội đảo điên, gian trá, dò xét, báo cáo, hãm hại lẫn nhau, huống chi họ còn thiếu mắt, thiếu tay, chân thì mọi sinh hoạt bình thường trong đời sống khó khăn, cơ cực, gian khổ như thế nào.
Hơn 40 năm đã trôi qua, cuộc sống đọa đầy của người thương phế binh VNCH tưởng chừng đã bị quên lãng theo thời gian thì gần đây đã được nhắc nhở đến.
Trước đây nhiều năm, từ những đại nhạc hội Cám ơn anh người Thương Phế Binh VNCH được tổ chức liên tiếp, dùng tiền bán vé thu được cùng với tiền quyên góp của những Mạnh Thường Quân gửi về, đến các buổi phát quà ủy lạo, khám bệnh miễn phí do các linh mục dòng Chúa Cứu Thế, cùng các thượng tọa, đại đức tại chùa Liên Trì tổ chức…chỉ là những giúp đỡ nhỏ nhoi về vật chất, an ủi phần nào tinh thần trong cuộc sống nhọc nhằn, cơ cực mà các TPB VNCH đang gánh chịu.
Do đó, khi văn phòng Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn loan tin nghị quyết SJR 5 cho phép tái định cư cho khoảng 20.000 TPBVNCH do bà Janet Nguyễn, người Mỹ gốc Việt khởi xướng đã được lưỡng viện quốc hội tiểu bang California thông qua, nhiều báo chí, truyền thông người Việt khắp nơi trên nước Mỹ và các quốc gia khác đã sốt sắng phổ biến, công bố nghị quyết này.
Chỉ cần gõ ít chữ Nghị quyết SJR 5 vào Google search, sẽ có khoảng 3.200 kết quả trong 0,43 giây. Đi từ trên xuống dưới, từ trang 1…
Ngay trên đầu là lời giải thích của blogger Nguyễn Thùy Trang về nghị quyết SJR 5 do thượng viện tiểu bang California thông qua ngày 30.04.2015, sau đó được hạ viện California thông qua ngày 25.06.2015. Quốc hội tiểu bang California như vậy đã đồng thuận ban hành nghị quyết.
Theo Nguyễn Thùy Trang, nghị quyết SJR 5 này chỉ mở rộng cho những thương phế binh trước đây không đủ điều kiện để đi theo diện HO.
Trích:
„Lần nữa Thùy Trang xin đính chính và xác nhận là NGHỊ QUYẾT CA SJR 5 chỉ sửa đổi nới rộng cho những THƯƠNG BINH không đủ điều kiện để đi Mỹ trong chương trình HO vì không ở tù 3 năm hoặc 1 năm (nếu có đi dự khóa học do Mỹ tổ chức), và đây chính là ĐIỀU KIỆN dành cho các sĩ quan cải tạo chứ KHÔNG dành cho tất cả thương binh như một số người hiểu sai.“ Hết trích.
Tuy nhiên theo lời trình bầy của TNS Janet Nguyễn thì nghị quyết SJR 5 lại có ý nghĩa hoàn toàn khác.
Trích:
„Nghị Quyết SJR 5 yêu cầu chính quyền liên bang tái thực hiện Chương Trình Tái Định Cư Vì Lý Do Nhân Đạo và Chương Trình Ra Đi Trong Trật Tự. Sự tái thực hiện này sẽ cho phép thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và con cái của họ đang sống ở Việt Nam được nộp đơn xin định cư tại Hoa Kỳ.
– Ngày 2 tháng 7 năm 2015 Quốc Hội California gởi nghị quyết SJR 5 đến chính quyền liên bang.
– Ngày 8 tháng 7 năm 2015 TNS Janet Nguyễn gởi thư đến TNS Barbara Boxer đề nghị trợ giúp và hỗ trợ Nghị Quyết SJR 5 (cho tái phê chuẩn và mở rộng các chương trình tái định cư nhân đạo Hoa Kỳ)
Tiếp theo lời giải thích của Nguyễn Thùy Trang là hàng loạt tin tức trên các trang mạng khác nói về nghị quyết SJR 5, nhưng hầu hết đều loan tin giống nhau.
Người viết cố gắng tìm văn bản gốc của nghị quyết SJR 5 bằng Anh ngữ để đối chiếu nhưng không thấy. Độc giả nào có xin post lên diễn đàn cho mọi người được rõ.
Trở lại vấn đề, các đây ít ngày người viết có nhận được điện thư chuyển tiếp một bài viết của ông Nam Lộc với tựa đề: -Lại tin thất thiệt về việc định cư TPBVNCH. Bài viết này sau đó cũng có trên trang mạng Ba Cây Trúc.
Xin trích một vài đoạn:

Trích:
“(January 19, 2016) Trong khoảng hai tuần qua, có một bản tin được phổ biến rộng rãi ở trên các diễn đàn công luận và được hàng chục ngàn người theo dõi cũng như chia xẻ với bạn bè hoặc người thân. Bản tin được lấy từ Facebook của một người tên là Vũ Hoàng có tiêu đề là:
NGHỊ QUYẾT SJR 5 TÁI ĐỊNH CƯ CHO THƯƠNG PHẾ BINH VNCH
Tôi không rõ ông Vũ Hoàng là tác giả bài viết hay được trích dẫn nguyên văn từ bản tin mà ông để là “Theo Washington Post”? Dù biết đây có thể là nhã ý của người chủ trang Facebook muốn chia xẻ “tin vui”, nhưng rất tiếc đây lại là một bản tin không chính xác và vô cùng nguy hiểm, vì nó sẽ tạo ra những kỳ vọng hão huyền đồng thời vô tình làm cho những kẻ gian có thể dựa vào đó để trục lợi hoặc làm tiền người nhẹ dạ.
Điều không chính xác thứ nhất, là bởi vì bản tin nói rằng “Nghị quyết SJR 5 được Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã thông qua, còn phải trình chính quyền liên bang và Tổng thống Barak Obama phê chuẩn…)”. Hết trích.
Đây là nhận định rất chính xác của ông Nam Lộc. Ông Vũ Hoàng đã hoàn toàn nhập nhằng khi loan báo trên facebook của ông như sau:
Trích: „Ánh sáng cuối đường hầm đó là Nghị quyết SJR 5 là chương trình tái định cư cho thương phế binh và gia đình trong quân đội Sài gòn cũ Việt nam cộng hoà (VNCH) hiện còn đang sống tại Việt nam, sau 40 năm bị bỏ quên, nay được sang Mỹ tái định cư. Nghị quyết SJR 5 được Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã thông qua, còn phải trình chính quyền liên bang và Tổng thống Barak Obama phê chuẩn, nghị định SJR 5 mới được thi hành.“ Hết trích.
Viết như trên, với những người không hiểu rõ cơ cấu vận hành của nền hành chánh nước Mỹ sẽ nghĩ ngay rằng:- Vậy là xong rồi, chờ quốc hội liên bang duyệt, Tổng Thống Barak Obama ký cái rẹt nữa là…ngon cơm.
Bà Janet Nguyễn là Thượng nghị sĩ của tiểu bang California đã vận động được các đồng sự ở cả Thượng và Hạ viện của tiểu bang California thông qua dự án, trở thành nghị quyết SJR 5 của tiểu bang.
Tuy nhiên đây mới chỉ là bước đầu. Từ khi đệ trình nghị quyết SJR 5 này lên quốc hội liên bang, chờ thảo luận, biểu quyết là một hành trình dài, không thể ước tính được thời gian. Có thể là vài ba năm hoặc lâu hơn, cũng có thể là không bao giờ được đem ra thảo luận…
Tuy thế, đã có nhiều trang báo online với nhiều bài đăng tải những nguồn tin mà nếu không đọc kỹ, người ta sẽ nghĩ rằng nghị quyết SJR 5 về việc định cư các TPB VNCH đã được quyết định, chỉ còn chờ quốc hội liên bang duyệt, Tổng Thống Obama ký nữa là xong.
Loan tin kiểu này rất dễ gây ngộ nhận cho những người không hiểu rõ cơ cấu hành chánh của nước Mỹ.
Đúng ra phải viết: – Nghị Quyết SRJ 5 đã được Hạ Viện và Thượng Viện của tiểu bang California thông qua, còn phải trình quốc hội liên bang xin xem xét, thảo luận và biểu quyết.
Câu:!- Còn phải trình chính quyền liên bang và Tổng Thống Barak Obama phê chuẩn, nghị định SJR 5 mới được thi hành“ Là một cách viết nhập nhằng, gian dối, tạo cho người đọc cảm tưởng nghị quyết đã được bàn cãi, thông qua ở tiểu bang California, khi trình lên liên bang thì chính quyền liên bang chỉ cần đọc qua rồi đưa cho Tổng Thống Obama ký là xong, đem thi hành. Mọi chuyện dễ dàng như ăn cơm gà Siu Siu.
Một điều khác nữa là trong lúc trả lời cuộc phỏng vấn của phóng viên Mỹ Lợi, đài truyền hình Việt Vùng Vịnh ngày 31.08.2015, bà Janet Nguyễn, ông Nguyễn Tấn Thọ cũng chỉ quanh co, chỉ trích ông Nam Lộc và ông Nguyễn Xuân Nam trong cuộc phỏng vấn ngày 19.08.2015 là không hiểu rõ vấn đề, có những nhận định tiêu cực về nghị quyết SJR 5. Tuy vậy, chính ông Thọ và bà Janet đã không trả lời rõ, không đính chính những thông tin sai lạc có thể gây hiểu lầm cho nhiều người mà chỉ yêu cầu những người thắc mắc liên lạc thẳng với mình.
Viêc liên lạc với bộ ngoại giao, các dân biểu, TNS của quốc hội liên bang, các cơ quan di trú, văn phòng định cư…của ông Nam Lộc là double check, crossed check, là việc làm thận trọng, kỹ lưỡng của một người hiểu biết về truyền thông, không loan tin thất thiệt, bừa bãi trước khi được kiểm chứng. Chỉ trích ông Nam Lộc không liên lạc thẳng với mình để rõ mọi chuyện là không đúng.
Lý luận rằng đã gửi cho bà Barbara Boxer, TNS liên bang bản nghị quyết SJR 5 ngày 08 July.2015, mọi việc đang được xúc tiến theo chiều hướng thuận lợi là lý luận trẻ con. Từ lúc nghị quyết đến tay bà Barbara Boxer, tới chính quyền liên bang tức quốc hội, đến nay đã mấy tháng hơn, bao nhiêu người trong quốc hội Mỹ biết đến nghị quyết này?
Nguồn:https://www.youtube.com/watch?v=cIn0JWtfaB4

Không biết có sự liên lạc nào giữa ông Vũ Hoàng và bà Janet Nguyễn hay không? Nhưng cách trả lời của ông Vũ Hoàng trên facebook về các câu hỏi khiến cho người đọc có cảm tưởng ông Vũ Hoàng đại diện, làm PR ( Public Relation ) cho bà Janet Nguyễn.
Nếu giữa bà Janet Nguyễn và ông Vũ Hoàng không có liên lạc gì trong chuyện SJR 5, bà Janet Nguyễn nên lập tức yêu cầu ông Vũ Hoàng ngưng ngay phần trả lời thay cho mình trên Facebook và đính chính những gì ông Vũ Hoàng đã phổ biến.
Một điểm khác nữa là danh sách 20.000 người mà bà Janet Nguyễn nói tới, theo lời ông Nam Lộc thì chỉ bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn có.
Trích
„Kế tiếp trong bản tin còn nói rằng “theo Janet Nguyễn, hiện nay (chính phủ) Hoa Kỳ đang có danh sách khoảng 20 ngàn TPB VNCH”. Tôi xin khẳng định rằng con số “20 ngàn TPB VNCH” mà TNS Janet Nguyễn thường đề cập đến trong cuộc vận động này là danh sách các Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH gởi đến hội HO Cứu Trợ TPB & QP VNCH (do bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn làm hội trưởng) để xin được trợ cấp hàng năm. Hội HO Cứu Trợ TPB & QP VNCH chưa hề phổ biến hoặc trao cho ai (kể cả bà Janet Nguyễn) danh sách nói trên, vì thế nói rằng “hiện nay (chính phủ) Hoa Kỳ đang có danh sách khoảng 20 ngàn TPB VNCH” là một điều hoàn toàn thất thiệt! Hết trích.

Tóm lại, nếu bà Janet Nguyễn im lặng, âm thầm xúc tiến vận động, lobby cho nghị quyết SJR5 sớm được đem ra thảo luận, bàn cãi tại quốc hội liên bang và chờ biểu quyết xong, nếu thành công trở thành một đạo luật rồi mới loan tin, chắc chắn bà Janet Nguyễn sẽ là một TNS sáng chói trong cộng đồng NVHN, một ân nhân đáng kính, đáng ngưỡng mộ của những người TPB VNCH và gia đình họ.
Đem hi vọng tươi sáng, tốt đẹp đến cho cuộc đời bất hạnh của các TPB VNCH để họ thêm vui sống là một việc làm nhân ái, rất đáng cổ võ, hoan nghênh, yểm trợ nhưng cần thiết phải loan tin chính xác, giải thích rõ ràng, tránh gây ngộ nhận.
Thay vì ra những thông cáo báo chí một cách chung chung, khuyên các TPB và thân nhân nên coi chừng bị lừa gạt, bà Janet Nguyễn nên nói rõ lại về nghị quyết SJR 5, thể thức tiến hành, diễn tiến vận động quốc hội liên bang như thế nào để mọi người tường tận hơn mọi chuyện và kẻ gian cũng không thể qua đó lợi dụng được họ.
Con đường dài còn lắm chông gai, trở ngại. Chỉ mới bắt đầu cất bước, chưa biết bao giờ mới đi tới, có tới được hay không mà đã tuyên bố ầm ĩ là Tới rồi! Tới rồi!… thì không nên.
© Thạch Đạt Lang
© Đàn Chim Việt

Saturday, March 5, 2016

Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn kêu gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tái mở Chương Trình Ra Đi Trong Trật Tự và chia sẻ thông tin liên quan đến việc chính phủ Hoa Kỳ giúp người thương tật tại Việt Nam


 
(Garden Grove, CA) - Sau khi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết sẽ không mở lại Chương Trình Ra Đi Trong Trật Tự (ODP) đối với thương phế binh VNCH, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã viết thư gởi bà Julia Frifield, Phụ Tá Ngoại Trưởng Đặc Trách Lập Pháp, yêu cầu cứu xét lại quyết định này. Trong lá thư, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn cũng đã yêu cầu Bộ Ngoại Giao chia sẻ thông tin liên quan đến những cố gắng của chính phủ Hoa Kỳ trong việc giúp đỡ người thương tật tại Việt Nam.
Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn gởi lá thư này phản ứng lại lá thư hồi âm của Phụ Tá Ngoại Trưởng Frifield gởi cho Dân Biểu Liên Bang Ed Royce, sau khi ông cùng với các dân biểu đồng viện khác là Allan Lowenthal, Christopher H. Smith, Gerald Connolly, và Zoe Lofgren, yêu cầu tái cứu xét chương trình ODP, theo luật hiện hành, để giúp thương phế binh VNCH định cư tại Hoa Kỳ.  Rất tiếc,  Bộ Ngoại Giao cho biết rằng họ không dự định mở lại chương trình ODP trong lúc này.
“Là một người luôn cổ vũ nhân quyền, và cũng là người đã yêu cầu mở lại chương trình ODP từ năm 2014, tôi rất thất vọng khi biết rằng, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ không có dự định mở lại chương trình này cho các thương phế binh VNCH,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói. “Với tất cả những gì thương phế binh VNCH đang chịu đựng, tôi hy vọng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tái cứu xét việc mở lại chương trình ODP, để giúp các cựu chiến binh can đảm này, là những người đã hy sinh một phần thân thể của họ, trong lúc chiến đấu bên cạnh các chiến sĩ  Hoa Kỳ.”
Cho dù Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết không dự định mở lại chương trình ODP, Phụ Tá Ngoại Trưởng Frifield tuyên bố rằng, chính phủ Mỹ vẫn giúp người thương tật tại Việt Nam bấy lâu nay. Cụ thể, bà viết rằng, chính phủ Hoa Kỳ đã cung cấp gần $70 triệu giúp giải quyết quyền lợi và nhu cầu của những người bị thương tật tại Việt Nam kể từ năm 1989. Tuyên bố này gây ra nhiều thắc mắc trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, nhất là số tiền này đã được chi tiêu như thế nào ?
“Trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, có nhiều người có thân nhân là thương phế binh VNCH thắc mắc việc sử dụng số tiền này, cụ thể là họ muốn biết, các tổ chức nào, và những tổ chức phi chính phủ nào, đã được nhận khoản tiền này, cũng như mục đích của việc cung cấp số tiền này,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói. “Tôi đã yêu cầu Phụ Tá Ngoại Trưởng Frifield cung cấp cho tôi thêm thông tin để cộng đồng có thể có một sự hiểu biết tốt hơn về những nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ và  biết được những quyền lợi  có thể hỗ trợ cho những người thân của họ.”
Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn bắt đầu vận động việc mở lại chương trình ODP này kể từ năm 2014. Cho tới nay, Bà là tác giả của Nghị Quyết SJR 5, yêu cầu chính quyền liên bang mở lại và gia hạn Chương Trình Tái Định Cư Vì Nhân Đạo và chương trình ODP, để thương phế binh VNCH và gia đình con cái của họ có thể nộp đơn xin tái định cư tại Hoa Kỳ.