Thursday, March 10, 2016

Bảo trợ TPB VNCH và PUBLIC LAW -Vietnamese Refugees: 2001- 2005 - 2009 +2010

Email trước nêu việc Việt Hà/RFA  phỏng vấn Dân biểu Lowenthal , Ông DB trả lời :." Khó khăn đối với dự luật không nằm ở vấn đề là nó là một dự luật đặc biệt mà khó khăn nằm ở chỗ là có quá nhiều dự luật về nhập cư được đưa ra và có nhiều khả năng nó sẽ bị kẹt lại trong đó. Vì thế chúng tôi cố gắng đưa vấn đề này tránh xa khỏi những khó khăn đó bằng cách để Bộ Ngoại giao đưa nó vào trong các chương trình hiện tại."  [1]
Câu hỏi : " để Bộ Ngoại giao đưa nó vào trong các chương trình hiện tại." là các chương trình gì ?
Để trả lời câu hỏi này chỉ có một việc là xét xem nước Mỹ hiện có mấy loại chương trình có thể nhận ngườì Việt vô Mỹ định cư

1 - Chương trình hiện tại Proposed Refugee Admissions for Fiscal Year 2016:( chưa có 2017)
Report to the Congress  - submitted on behalf of THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES to the COMMITTEES ON THE JUDICIARY, UNITED STATES SENATE and UNITED STATES HOUSE OF REPRESENTATIVES  in fulfillment of the requirements of sections 207(d)(1) and (e) of the Immigration and Nationality Act
This Proposed Refugee Admissions for Fiscal Year 2016: Report to the Congress is submitted in compliance with Sections 207(d)(1) and (e) of the Immigration and Nationality Act (INA). The Act requires that before the start of the fiscal year and, to the extent possible, at least two weeks prior to consultations on refugee admissions, members of the Committees on the Judiciary of the Senate and the House of Representatives be provided with the following information [...]

Refugee Admissions Program for FY 2016 (FY 2016 U.S. Resettlement Program)
We expect to admit up to 13,000 refugees from East Asia in FY 2016. This will include up to 5,500 members of Burmese ethnic minorities (mostly Karen and Karenni) living in camps along the Thai-Burma border, some 6,000 Burmese (of various ethnic minorities) in Malaysia, and a small number of urban refugees of various nationalities in the region


Proposed FY 2016 East Asia program to include arrivals from the following categories:
Priority 1 Individual Referrals 1,800  -  Priority 2 Groups 11,000   -Priority 3 Family Reunification 200 - Total Proposed Ceiling 12,000 [...]
There are currently three priorities or categories of cases:
• Priority 1 – Individual cases referred to the program by virtue of their circumstances and apparent need for resettlement;
• Priority 2 – Groups of cases designated as having access to the program by virtue of their circumstances and apparent need for resettlement;
• Priority 3 – Individual cases from designated nationalities granted access for purposes of reunification with family members already in the United States.
(Note: Refugees resettled in the United States may also seek the admission of spouses and unmarried children under 21 who are still abroad by filing a “Following to Join” petition, which obviates the need for a separate refugee claim adjudication. This option is described in more detail in the discussion of Following to Join cases below.)  [2]
Chương trình định cư tài khóa 2016 ( Oct.1 .2015 - Spt.30.2016) - này không  có người Việt . Tài khóa 2017 chưa công bố  . Nếu như BNG muốn tăng thêm định số  thì  Sec 207  qui định : with respect to the admission of refugees and allocation of refugee admissions, discussions in person by designated Cabinet-level representatives of the President with members of the Committees on the Judiciary of the Senate and of the House of Representatives to review the refugee situation [...]  [3]
2 - Chương trình thân nhân bảo lãnh qui định theo : INA: ACT 203 - ALLOCATION OF IMMIGRANT VISAS  [4]  thì các TPB VNCH sẽ không hội đủ điều kiện .

3 - Còn về hai chương trình đã  chấm dứt , một là ODP Programs  đã ngưng 30.9.1994 - Còn  “McCain amendment," ( Declares that, for purposes of eligibility for the Orderly Departure Program for nationals of Vietnam, certain Vietnamese aliens shall be considered refugees of special humanitarian concern, and shall be admitted to the United States for resettlement. ) [5] đã không còn hiệu lực .

 Một 
số người muốn xin mở lại chương trình này ...Vậy BNG có thể  tự ý cho phép hay cần sự  chấp thuận của Quốc Hội ?  Xin mời coi lại sự hình thành  và xem BNG ra quyết định   chấm dứt  hay do quốc hội 
Authority Repealed.
Tóm lược 4 -Về   McCain amendment, lần đầu tiên được ban hành vào năm 1996, nhằm cho phép  con cái trưởng thành của người tị nạn Việt Nam được  định cư  tại Hoa Kỳ .  Đạo  luật  P.L. 107-185  sửa đổi  nhằm gia hạn cho tài khóa 2002 2003. Trong số các quy định của  luật này , cho phép con em đã trưởng thành trước đây bj từ chối cho đi Mỹ , nay trường hợp này được  xem xét lại. McCain amendment, thường xuyên được gia hạn  trong những năm tiếp theo bởi  các đạo luật liệt kê sau :
 
41 - PUBLIC LAW 108–447–DEC. 8, 2004PUBLIC LAW 108-447  - 108 Congress  -  AN ACT
Making appropriations for foreign operations, export financing, and related programs for the fiscal year ending September 30, 2005, and for other purposes.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, [...]
DIVISION D–FOREIGN OPERATIONS, EXPORT FINANCING, AND RELATED PROGRAMS APPROPRIATIONS ACT, 2005 [...]  Division D of Public Law 108-447 [...]

VIETNAMESE REFUGEES
SEC. 594.   (a) ELIGIBILITY FOR IN-COUNTRY REFUGEE PROCEssING IN VIETNAM.—For purposes of eligibility for in-country refugee processing for nationals of Vietnam during fiscal years 2004 and 2005, an alien described in subsection (b) shall be considered to be a refugee of special humanitarian concern to the United States (within the meaning of section 207 of the Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. 1157)) and shall be admitted to the United States for resettlement if the alien would be admissible as an immigrant under the Immigration and Nationality Act (except as provided in section 207(c)(3) of that Act).
(b) ALIENS COVERED.—An alien described in this subsection is an alien who— (1) is the son or daughter of a qualified national; (2) is 21 years of age or older; and (3) was unmarried as of the date of acceptance of the alien's parent for resettlement under the Orderly Departure Program or through the United States Consulate General in Ho Chi Minh City.
(c) QUALIFIED NATIONAL-The term “qualified national” in subsection (b)(1) means a national of Vietnam who—
(1)(A) was formerly interned in a re-education camp in Vietnam by the Government of the Socialist Republic of Vietnam; or (B) is the widow or widower of an individual described in subparagraph (A);
(2)(A) qualified for refugee processing under the Orderly Departure Program re-education subprogram; and (B) is or was accepted under the Orderly Departure Program or through the United States Consulate General in Ho Chi Minh City– (i) for resettlement as a refugee; or (ii) for admission to the United States as an immediate relative immigrant; and
(3)(A) is presently maintaining a residence in the United States or whose surviving spouse is presently maintaining such a residence; or (B) was approved for refugee resettlement or immigrant visa processing and is awaiting departure formalities from  Vietnam or whose surviving spouse is awaiting such departure formalities. [6]

42  - 111th Congress Public Law 8 - 2009
[From the U.S. Government Printing Office]
    DIVISION H--DEPARTMENT OF STATE, FOREIGN OPERATIONS, AND RELATED
                    PROGRAMS APPROPRIATIONS ACT, 2009
 TITLE VII- GENERAL PROVISIONS- allowances and differentials
(d) Vietnamese Refugees.--Section 594(a) of the Foreign Operations,
Export Financing, and Related Programs Appropriations Act, 2005 (enacted
as division D of Public Law 108-447; 118 Stat. 3038) is amended by
striking ``2009'' and inserting ``2010''. [7]
43 - 111th Congress Public Law 117- 2010[From the U.S. Government Printing Office]
CONSOLIDATED APPROPRIATIONS ACT, 2010
DIVISION F-DEPARTMENT OF STATE, FOREIGN OPERATIONS, AND RELATED  -    PROGRAMS APPROPRIATIONS ACT, 2010 [...]
 TITLE VII GENERAL PROVISIONS - allowances and differentials [...]
    Sec. 7034. (a)  <<NOTE: Notification.>>  Afghanistan, Iraq, Pakistan,
Lebanon, Montenegro, Victims of War, Displaced Children, and Displaced
Burmese.--Funds appropriated under titles III through VI of this Act
that are made available for assistance for Afghanistan may be made
available notwithstanding section 7012 of this Act [...]
   Sec. 7034.(d) Authority Repealed.--Section 7034(d) of Public Law 111-8
is <<NOTE: Ante, p. 877.>>  hereby repealed. [8]
Đến đây bạn đọc có thể đã có câu trả lời  rằng cơ quan nào có quyền Authority Repealed , và rằng  nay muốn mở lại chương trình  định cư cho TPB VNCH  thời cần Bộ Ngoại Giao  hay  cần  Quốc hội  chuẩn thuận.
Có thể xin  amendment  giống  như McCain amendment được không ? Thiết nghĩ  nếu được thì các vị Dân Biểu đã làm rồi  đâu có  cần phải gửi thư  yêu cầu  BNG... Bởi lẽ  tài khóa 1995 đã được BNG dự  liệu:" The estimated refugee admissions need for FY 1995 under ODP is 32,000, consisting of about 31,000 former reeducation camp detainees ...[9] tức là chương trình ODP còn đang tiến hành , nên ... Nay ODP đã chấm dứt , tưởng  nên cần một public law  có lẽ mới thực tế .

DV.
[1] -DB Alan Lowenthal trả lời RFA về đề nghị đưa thương phế ...
[2] - Proposed Refugee Admissions for Fiscal Year 2016:http://www.state.gov/documents/organization/247982.pdf
[3] - INA: ACT 207 - ANNUAL ADMISSION OF REFUGEES AND ADMISSION OF EMERGENCY SITUATION REFUGEES : https://www.uscis.gov/iframe/ilink/docView/SLB/HTML/SLB/0-0-0-1/0-0-0-29/0-0-0-1625.html
[4] - INA: ACT 203 - ALLOCATION OF IMMIGRANT VISAS:https://www.uscis.gov/iframe/ilink/docView/SLB/HTML/SLB/0-0-0-1/0-0-0-29/0-0-0-1083.html[5] - H.R.3540 — 104th Congress (1995-1996) / McCain amendment (Sec. 595) : https://www.congress.gov/bill/104th-congress/house-bill/3540
[6] - PROGRAMS APPROPRIATIONS ACT, 2005  :  https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-108publ447/pdf/PLAW-108publ447.pdf
[7] - PROGRAMS APPROPRIATIONS ACT, 2009 : https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ8/html/PLAW-111publ8.htm
[8] - PROGRAMS APPROPRIATIONS ACT, 2010 : https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ117/html/PLAW-111publ117.htm
[9] - REPORT  TO  THE  CONGRESS ON  PROPOSED  REFUGEE  ADMISSIONS   FOR  FISCAL  YEAR  1995 - Orderly Departure Program (ODP) :  http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/population/1995_Refugee_report.html
Đọc thêm
107th CONGRESS - H. R. 1840 ( 2001 )  A BILL
To extend eligibility for refugee status of unmarried sons and  daughters of certain Vietnamese  refugees.   >> https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-107hr1840rh/html/BILLS-107hr1840rh.htm

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.