Tuesday, August 23, 2016

Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH / 27 tháng 8 năm 2016 - Orlando Florida

Kính quý vị.

Cuối tuần này vào Thứ 7 là Đêm Nhạc Tổng Kết cuộc Gây Quỹ cho Thương Phế Binh sẽ diễn ra tại Enchanted Night Hall (xin đọc Flyer trong Attachment).
Sau lần phổ biến này, tôi xin tạm ngưng để chờ Bản Tổng Kết chính thức sau đêm Tổng Kết ngày 27 tháng 8 năm 2016 từ Ban Tổ Chức và sẽ phổ biến đến quý vị sau.
Email Chủ nhật vừa qua Số tiền Quỹ TPB là: $37,049.00 và chỉ trong 2 ngày số tiền gây quỹ đã tăng lên là $41,866.00.(Xin xem mở Attachment) Như vậy chúng ta nhận thấy rõ ràng tấm lòng ưu ái của Đồng Hương vẫn dành cho những người TPB/VNCH.
Danh Sách tham dự "Đêm Nhạc Tổng Kết" nay đã vượt trên 400 người. Chính những Quý Anh Chị đó là người mang đến niềm khích lệ động viên cho BTC.

Cầu chúc toàn thể Quý Vị an mạnh.
Diều Hâu Mõ Làng