Tuesday, December 22, 2015

Các Dân Biểu Alan Lowenthal và Ed Royce Kêu Gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Tái Định Cư Thương Phế Binh VNCH
XIN PHỔ BIẾN


Các Dân Biểu Alan Lowenthal và Ed Royce Kêu Gọi Bộ Ngoại Giao

Hoa Kỳ Tái Định Cư Thương Phế Binh VNCH


WASHINGTON, D.C. – Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal, thành viên Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, cùng với Dân Biểu Ed Royce, Chủ Tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện đã cùng với một số Dân Biểu khác đồng ký tên trong một lá thư gửi Ngoại Trưởng John Kerry kêu gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xem xét về việc có thể dùng các luật lệ hiện hành để tái định cư các Cựu quân nhân Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn sót lại tại Việt Nam.
Dưới các chương trình dành cho người tỵ nạn trong hơn 40 năm qua từ ngày Sài Gòn Thất Thủ, năm 1975, Hoa Kỳ đã cho phép các Cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa từng bị tù cải tạo tại Việt Nam được phép tái định cư tại Hoa Kỳ.  Tuy nhiên, các Cựu quân nhân Thương phế binh không bị bắt đi tù cải tạo bởi chế độ CSVN và vì vậy đã không hội đủ điều kiện để tái định cư tại Hoa Kỳ.

“Những chiến sĩ can trường này đã chiến đấu sát cánh với quân nhân Hoa Kỳ và rất tiếc, họ đã bị bỏ sót  lại trong bóng tối khi chương trình tái định cư được khai triển,” Dân Biểu Lowenthal phát biểu.  “Đã đến lúc cần đưa họ ra ánh sáng và dành cho các Thương phế binh này cơ hội được tái định cư tại Hoa Kỳ.”

Những sĩ quan cũng như Thương phế binh cùng gia đình của họ đang còn ở Việt Nam hiện đang sống trong cảnh nghèo nàn với nhiều vấn đề sức khỏe không được quan tâm đúng mực và phải đối diện với những sự phân biệt đối xử vì quá khứ phục vụ của họ trong quân đội.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh VNCH đã lập hồ sơ của hơn 500 Cựu sĩ quan Thương phế binh VNCH có thể được xem xét cho chương trình tái định cư.

Đính kèm với thông cáo báo chí này là Thư gửi Ngoại Trưởng John Kerry.
Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal đại diện cho các thành phố và khu vực bao gồm Westminster, Midway City, Garden Grove, Stanton, Buena Park, Anaheim, Long Beach, Lakewood, Signal Hill, Avalon, Los Alamitos, Rossmoor, và Cypress thuộc Địa Hạt 47 của California.  Quý vị có thể theo dõi các hoạt động của Dân Biểu Lowenthal trên FacebookTwitter, hoặc trang nhà website.


###

(Bản dịch thư gửi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry v/v tái định cư Thương phế binh VNCH)


Ngày 17 Tháng 12, 2015


Ngài John Kerry

Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ

2201 C Street NW

Washington, DC 20520


Kính gửi Ngoại Trưởng Kerry,


Chúng tôi viết thư này để kêu gọi sự quan tâm của Ngoại Trưởng về tình trạng của các nam nữ Cựu quân nhân và các Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa hiện đang còn sống tại Việt Nam.


Bốn mươi năm trước, Nam Việt Nam rơi vào tay quân đội cộng sản vào ngày 30 Tháng 4, 1975, sự kiện mà cho đến ngày hôm nay vẫn còn được cộng đồng Người Mỹ Gốc Việt khắp Hoa Kỳ tưởng niệm, đó là Tháng Tư Đen. Sự sụp đổ của Sài Gòn đã tạo lên một cuộc khủng hoảng với làn sóng người tỵ nạn kéo dài hơn một thập niên.  Hàng trăm ngàn người đã rời bỏ Việt Nam trong thời gian này và hàng ngàn người đã bỏ mình trên biển cả.


Để giải quyết tình trạng làn sóng người tỵ nạn, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia đã cùng phối hợp với Liên Hiệp Quốc lập ra Chương trình Ra đi có Trật Tự (ODP).  Dưới chính sách ODP và các chương trình sau này được chính phủ Hoa Kỳ lập ra, nước Mỹ đã dành ưu tiên trong việc xem xét một số trường hợp người tỵ nạn và gia đình của họ.  Dưới mục HO (Humanitarian Operation) của chương trình ODP, các tù nhân trại cải tạo được hội đủ điều kiện để tái định cư tại Hoa Kỳ.


Chính sách ODP và các chương trình về sau đã đóng vai trò quan trọng cho việc thành công tái định cư hàng trăm ngàn người Việt đến Hoa Kỳ.  Ngày hôm nay, những người tỵ nạn này cùng với gia đình  của họ đã tạo dựng lên cộng đồng Người Mỹ Gốc Việt phồn thịnh và đã đóng góp không nhỏ cho đất nước Hoa Kỳ trong hơn 40 năm vừa qua.


Ngược lại, những nam nữ Cựu quân nhân Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa không bị bắt đi các trại tù cải tạo đã không hội đủ điều kiện để được duyệt xét dưới các khoản của chương trình HO.  Những sĩ quan Thương phế binh này và gia đình của họ còn ở Việt Nam hiện đang phải sống trong cảnh nghèo nàn, với nhiều vấn đề sức khỏe và y tế không được quan tâm đúng mực cũng như phải đối diện với những phân biệt đối xử vì quá khứ phục vụ trong quân đội của họ.

Trong lúc các chương trình dành cho người tỵ nạn Việt Nam của Hoa Kỳ đã chấm dứt, chúng tôi tin tưởng một cách mạnh mẽ rằng những Cựu quân nhân Thương phế binh này nên được phép nộp đơn để được tái định cư tại Hoa Kỳ.  Chúng tôi chân thành yêu cầu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thực hiện một cuộc thẩm định về tình trạng của các Cựu quân nhân này và những phương pháp có thể nhằm vinh danh và bảo vệ tất cả các Thương phế binh VNCH đã chiến đấu sát cánh với quân nhân Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam, bao gồm vấn đề tái định cư các gia đình này đến Hoa Kỳ nếu có thể, dưới các luật lệ hiện hành.


Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH đã lập danh sách hơn 500 cựu Sĩ quan VNCH có thể hội đủ điều kiện cho việc tái định cư.  Danh sách này không có phải là hoàn toàn đầy đủ.  Chúng tôi hy vọng được làm việc với Ngoại Trưởng nhằm vinh danh và bảo vệ tất cả những nam nữ Cựu quân nhân can trường đã chiến đấu cùng với Hoa Kỳ tại Việt Nam.


Cảm ơn sự quan tâm của ngài.


Trân trọng,


(các Dân Biểu đã ký tên)ALAN LOWENTHAL                      EDWARD R. ROYCE

Dân Biểu Hoa Kỳ                             Dân Biểu Hoa Kỳ

 CHRISTOPHER H. SMITH                       GERALD CONNOLLY

Dân Biểu Hoa Kỳ                             Dân Biểu Hoa Kỳ

 ZOE LOFGREN

Dân Biểu Hoa Kỳ


Bản sao gửi: Đại Sứ Hoa Kỳ Ted Osius

###################

Liên Lạc / Contact:

Phong V. Ly

Senior Field Representative | Congressman Alan Lowenthal, CA-47

100 West Broadway | West Tower, Suite 600 | Long Beach, CA 90802

Office: (562) 436-3828 | Fax: (562) 437-6434


Keith Higginbotham
Communications Director | Congressman Alan Lowenthal
108 Cannon Office Building
Washington, D.C.  20515
(202) 740-2517 cell
(202) 225-7924 office


HOA THỊNH ĐỐN - Dân Biểu Alan Lowenthal, thành viên Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, cùng với Dân Biểu Ed Royce, Chủ Tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện, và ba Dân Biểu Christopher H. Smith, Gerald Connolly, Zoe Lofgren đã đồng ký tên trong một lá thư gửi Ngoại Trưởng John Kerry, kêu gọi Bộ Ngoại Giao hãy xem xét về việc có thể dùng các luật lệ hiện hành để tái định cư các cựu quân nhân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn sót lại tại Việt Nam.
Dưới các chương trình dành cho người tỵ nạn trong hơn 40 năm qua từ ngày cộng sản chiếm Sài Gòn năm 1975, Hoa Kỳ đã có chương trình đưa các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa từng bị tù cải tạo tại Việt Nam được tái định cư tại Mỹ. Tuy nhiên, các thương phế binh không bị bắt đi tù cải tạo bởi chế độ CSVN, và vì vậy họ đã không hội đủ điều kiện để tái định cư tại Hoa Kỳ như những cựu quân nhân bị cải tạo.
Trong thư gởi báo chí ngày thứ Ba, Dân Biểu Liên Bang Lowenthal nói về các thương phế binh VNCH, “Những chiến sĩ can trường này đã chiến đấu sát cánh với quân nhân Hoa Kỳ và rất tiếc, họ đã bị bỏ sót lại trong bóng tối khi chương trình tái định cư được khai triển. Đã đến lúc cần đưa họ ra ánh sáng và dành cho các thương phế binh này cơ hội được tái định cư tại Hoa Kỳ.”
Những sĩ quan cũng như thương phế binh cùng gia đình của họ đang còn ở Việt Nam hiện đang sống trong cảnh nghèo nàn với nhiều vấn đề sức khỏe không được quan tâm đúng mực và phải đối diện với những sự phân biệt đối xử vì quá khứ phục vụ của họ trong quân đội.
Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh VNCH đã lập hồ sơ của hơn 500 cựu sĩ quan thương phế binh VNCH có thể được xem xét cho chương trình tái định cư.
Cùng ký tên cuối lá thư là các dân biểu Alan Lowenthal (Dân Chủ, Nam California), Edward R. Royce (Cộng Hòa, Nam California), Christopher H. Smith (Cộng Hòa, New Jersey), Gerald Connolly (Dân Chủ, Virgibia), và bà Zoe Lofgren (Dân Chủ, Bắc California).
Thư kêu gọi tái định cư các thương phế binh VNCH cũng được gởi đến Đại Sứ Hoa Kỳ Ted Osius đang làm việc tại Việt Nam.8 comments:

 1. Dear Minh Phượng và chị Hạnh Nhơn,

  Cám ơn hai chị & em đã chia sẻ với tôi tin vui này. Dù sao đây cũng là bước tiến tích cực đầu tiên ở tiền đình quốc hội Liên Bang.

  Như lần Trúc Hồ đi vận động TNS John McCain ở Arizona vài tháng trước đây, nếu cộng đồng người Việt địa phương tích cực đóng góp vào qũy tranh cử cũng như kêu gọi mọi người tái bầu phiếu cho ông McCain thì nếu khi ông tái đắc cử, chắc chắn Thương Viện HK cũng sẽ có một dự luật gia hạn chương trình HO hoặc định cư Sĩ Quan TPB/VNCH!

  Trả lời MP tôi có thể lập lại những nhận xét mà tôi đã chia sẻ với Trúc Hồ và chị Hạnh Nhơn trước đây rằng, nếu chúng ta cứ chỉ tập trung trong con số khoảng 500 Sĩ Quan TPB thì việc nới rộng hoặc gia hạn thêm chương trình HO là một điều RẤT KHẢ THI! Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, chúng ta phải chuẩn bị để làm thế nào giải thích cho các TPB khác biết là phải thành công BƯỚC ĐẦU trong việc định cư Sĩ Quan TPB trước rồi sau đó có thể sẽ vận động TOÀN BỘ TPB. Chứ nếu cứ đòi hỏi tất cả cùng một lúc thì e rằng dự luật này có thể sẽ bị "chết yểu" trước khi được đưa ra cứu xét ở bất cứ một committee nào chứ đừng nói toàn thể Hạ Viện.

  That's my 2 cents! Congratulations to Trúc Hồ & Hội HO trong bước đầu vận động!

  NL

  ReplyDelete
 2. Chị Minh Phượng mến, xin gửi đến chị bản TCBC và lá thư của Dân Biểu Alan Lowenthal, Ed Royce và các Dân Biểu Quốc Hội gửi cho Ngoại Trưởng John Kerry kêu gọi Hoa Kỳ tái định cư TPB VNCH.
  Xin nhờ Chị giúp phổ biến. Cám ơn Chị nhiều và chúc các anh chị và gia đình Radio Bolsa tuần lễ Giáng Sinh vui vẻ bình an!
  Kính,
  Lý Vĩnh Phong

  ReplyDelete
 3. Kính các anh chị .Tôi thật sự ngạc nhiên khi biết rằng đã có danh sách khoảng 500 SQ TPB , không biết rằng danh sách được lập từ đâu ,xin vui lòng hướng dẫn tôi lập thủ tục ,nơi nhận hồ sơ .Chân thành cám ơn
  Kính .
  Huỳnh Quang.
  (Cựu Th.U P2 TK Bình Tuy)

  ReplyDelete
  Replies
  1. E-mail Liên Lạc
   Bà Hạnh Nhơn: hanhnhonnguyen@yahoo.com
   Hội H.O. Cứu Trợ TPB & QP/ VNCH:
   P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799

   Delete
 4. Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh VNCH đã lập hồ sơ của hơn 500 Cựu sĩ quan Thương phế binh VNCH có thể được xem xét cho chương trình tái định cư.Tôi cầu mong điều này sớm hiện thực để bù đắp những gian khổ của các anh sĩ quan cùng gia đình cô nhi quả phụ được sống thoải mái hơn

  ReplyDelete
  Replies
  1. Gia đình chúng tôi là Cựu quân nhân của VNCH đã bị kẹt lại sau 30/04/1975 đến nay, nguyện vọng của cả gia đình muốn định cư qua mỹ để tiếp tục cuộc sống mong Quý Anh Chị hướng dẫn làm thủ tục ở đâu! Chúng tôi rất biết ơn Quý Anh Chị, Email liên lạc:dungnpa02@yahoo.com.
   Cầu xin Chúa ban phước cho các Anh Chị được nhiều sức khỏe và thêm nhiều nghị lực để giúp đỡ chúng tôi!

   Delete
 5. Xin vui lòng hướng dẫn tôi lập thủ tục ,nơi nhận hồ sơ .Chân thành cám ơn. bativi@gmail.com

  ReplyDelete
 6. Nếu là TPBVNCH xin gữi hồ sơ về:
  Hội H.O. Cứu Trợ TPB & QP/ VNCH:
  P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799

  ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.