Monday, June 1, 2015

Bản Lên Tiếng thứ 70 Về Việc Vận Động Bảo Trợ Các Sĩ Quan Thương Phế Binh VNCH Sang Hoa Kỳ Định Cư Do Trúc Hồ_SBTN chủ xướng


Ngày 13-12-2014, chúng tôi nhận được bản « THÔNG BÁO CUỘC HỌP BÁO VÀ HỘI THẢO CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG VÀ BẢO TRỢ CÁC SĨ QUAN THƯƠNG PHẾ BINH VIỆT NAM CỘNG HÒA CÒN Ở LẠI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ TẠI HOA KỲ » -ngưng trích- được chuyển từ tbtrachnhiemonline.
Chân thành hoan nghinh và ghi nhận nỗ lực này.
Hội Sử-Học Việt-Nam nhận xét có bốn điều lạ như sau :
1/ Văn bản có đoạn : « sự hiện diện của quý vị nói lên sự quan tâm sâu xa đối với những người đã từng hy sinh để bảo vệ chính nghĩa tự do và sự an bình cho tất cả gia đình của chúng ta » - ngưng trích-.
Nếu nói là « quan tâm sâu xa đối với những người đã từng hy sinh để bảo vệ chính nghĩa tự do và sự an bình cho tất cả gia đình của chúng ta » - ngưng trích-, tại sao những người chủ trương chỉ vận động và bảo trợ các sĩ quan thương phế binh Việt-Nam Cộng-Hòa ? Cớ sao không vận động và bảo trợ luôn cho hạ sĩ quan, binh sĩ VNCH, cũng như các cán bộ Xây Dựng Nông Thôn (bị thưong tật, tàn phế) v.v...sang định cư tại Hoa Kỳ ?
Nếu chỉ vận động, bảo trợ cho sĩ quan, còn hạ sĩ quan, binh sĩ không vận động, bảo trợ họ, như vậy có phải là bỏ rơi, phân biệt đối xử với họ hay không ?
Đây là điều lạ thứ nhất.
2/ Nếu nhạc sĩ Trúc Hồ và đài SBTN cũng như hội H.O. trước đây chủ trương công việc vận động này, tại sao không danh chính ngôn thuận mời cộng đồng đến tham dự cuộc họp báo mà lại để tân thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đứng thư mời, cũng như cựu Nghị Viên Thành Phố Garden Grove Andrew Đỗ ghi đầu danh sách ?
Đây là điều lạ thứ hai.
3/ Thông cáo báo chí do tân TNS Janet Nguyễn ký đề ngày 10-12-2014, mãi đến 2 ngày sau mới được chuyển đi (nghĩa là rất gần ngày họp báo).
Đây là điều lạ thứ ba.
4/ Nếu gọi là « quan tâm sâu xa đối với những người đã từng hy sinh để bảo vệ chính nghĩa tự do và sự an bình cho tất cả gia đình của chúng ta » -ngưng trích-, tại sao hội H.O không phối hợp cùng các tổ chức cựu quân cán chính VNCH mà lại cùng Trúc Hồ và SBTN chủ xướng công việc?
Đây là điều lạ thứ tư.
Từ bốn điều lạ nêu trên, quan điểm của chúng tôi là :
1/ Khi vận động và bảo trợ như vậy phải thực hiện một cách toàn diện, không nên phân biệt đối xử giữa sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ Việt-Nam Cộng-Hòa. Cuộc vận động và bảo trợ muốn có danh chính ngôn thuận, cũng như hợp lòng người phải là Vận Động và Bảo Trợ cho thương phế binh Việt-Nam Cộng-Hòa không phân biệt cấp bậc.
2/ Công cuộc vận động và bảo trợ nêu trên nếu được chủ trương bởi các tổ chức cựu quân cán chính Việt-Nam Cộng-Hòa thì sẽ có được nhiều ý nghĩa đáng trân quý.
3/ Tiếc rằng, cuộc vận động lại do nhạc sĩ Trúc Hồ, đài Sinh Bắc Tử Nam (SBTN) chủ trương, động lực nhân đạo hầu như không có, nhưng động lực chính trị thì gần như bao trùm.
4/ Từ quan điểm thứ ba, việc « vận động và bảo trợ các sĩ quan thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn ở lại Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ« - ngưng trích- do nhóm Trúc Hồ chủ trương chỉ nhằm xử dụng những sĩ quan thương binh VNCH như những con tin chính trị, phục vụ cho quyền lợi chính phủ Hoa Kỳ và bạo quyền Việt cộng.
Do đó, từ bốn nhận xét đến bốn quan điểm nêu trên, Hội Sử-Học kêu gọi :
1/ Không ủng hộ bất kỳ cuộc vận động nào do nhóm Trúc Hồ, SBTN chủ trương ;
2/ Kêu gọi các tổ chức cựu quân cán chính VNCH ở Hoa Kỳ cũng như khắp nơi trên thế giới hãy tiến hành cuộc vận động này, không để cho nhóm Trúc Hồ xử dụng chiêu bài « vận động và bảo trợ các sĩ quan thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn ở lại Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ« - ngưng trích- để bắt các thương phế binh VNCH làm con tin chính trị;
3/ Hãy triệt để bác bỏ mọi hình thức, con tin chính trị, con tin nhân quyền do nhóm Trúc Hồ chủ trương.
4/ Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH hãy cùng các tổ chức quân dân các chính VNCH thực hiện cuộc vận động và bảo trợ cho thương phế binh VNCH được định cư ở Hoa Kỳ, thay vì phối hợp, làm việc với nhóm Trúc Hồ.
Trân trọng kính chào quý vị,
Genf, Thụy Sĩ tháng 12 ngày 14 năm 2014
Trúc Lâm Trần Nhân Việt Quốc, phó tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.