Monday, June 1, 2015

“Niềm hy vọng” cho Thương Phế Binh VNCH ở Việt NamTB Nguyen Thanh Hong. Nhay Du

“Niềm hy vọng” cho Thương Phế Binh VNCH ở Việt Nam

Nghị Quyết SJR 5 đã được Thượng Viện California thông qua. SJR 5 yêu cầu chính quyền liên bang tái thực hiện Chương Trình Tái Định Cư Vì Lý Do Nhân Đạo và Chương Trình Ra Đi Trong Trật Tự (HO và ODP).

Sự tái thực hiện chương trình này sẽ cho phép thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và con cái của họ đang sống ở Việt Nam, được nộp đơn xin định cư tại Hoa Kỳ. Tin vui này được Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn thông báo hôm thứ Năm 30 tháng 4.
Các chương trình HO & ODP trước đây đã cho phép những người Việt Nam từng bị tù trong các trại tập trung, người Việt Nam từng làm việc cho chính quyền, các công ty, hoặc các tổ chức của Hoa Kỳ trước ngày 30 Tháng Tư, 1975, được phép định cư tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhiều thương phế binh không nằm trong chương trình này, bởi vì họ không bị đưa vào các trại tập trung, vì họ bị thương tật trước khi cuộc chiến kết thúc, hoặc không đủ số năm bị tù để được tái định cư theo quy định. Theo thông cáo, hàng ngàn thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và gia đình vẫn còn đang sống tại Việt Nam.  Họ bị chính quyền CSVN ngược đãi, không có việc làm, không có nhà ở, và con cái không được đi học.
Hạ Viện California sẽ xem xét nghị quyết này trong những ngày tới. Nếu được thông qua, SJR 5 sẽ được chuyển đến tổng thống và phó tổng thống Hoa Kỳ, lãnh đạo Ða Số Thượng Viện Hoa Kỳ, chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ, tất cả các thượng nghị sĩ và dân biểu liên bang của tiểu bang California. Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn dự định đến Washington DC để đích thân gặp các thành viên Quốc Hội nhằm vận động cho SJR 5.
 (Thanh Lan)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.