Saturday, March 5, 2016

Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn kêu gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tái mở Chương Trình Ra Đi Trong Trật Tự và chia sẻ thông tin liên quan đến việc chính phủ Hoa Kỳ giúp người thương tật tại Việt Nam


 
(Garden Grove, CA) - Sau khi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết sẽ không mở lại Chương Trình Ra Đi Trong Trật Tự (ODP) đối với thương phế binh VNCH, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã viết thư gởi bà Julia Frifield, Phụ Tá Ngoại Trưởng Đặc Trách Lập Pháp, yêu cầu cứu xét lại quyết định này. Trong lá thư, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn cũng đã yêu cầu Bộ Ngoại Giao chia sẻ thông tin liên quan đến những cố gắng của chính phủ Hoa Kỳ trong việc giúp đỡ người thương tật tại Việt Nam.
Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn gởi lá thư này phản ứng lại lá thư hồi âm của Phụ Tá Ngoại Trưởng Frifield gởi cho Dân Biểu Liên Bang Ed Royce, sau khi ông cùng với các dân biểu đồng viện khác là Allan Lowenthal, Christopher H. Smith, Gerald Connolly, và Zoe Lofgren, yêu cầu tái cứu xét chương trình ODP, theo luật hiện hành, để giúp thương phế binh VNCH định cư tại Hoa Kỳ.  Rất tiếc,  Bộ Ngoại Giao cho biết rằng họ không dự định mở lại chương trình ODP trong lúc này.
“Là một người luôn cổ vũ nhân quyền, và cũng là người đã yêu cầu mở lại chương trình ODP từ năm 2014, tôi rất thất vọng khi biết rằng, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ không có dự định mở lại chương trình này cho các thương phế binh VNCH,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói. “Với tất cả những gì thương phế binh VNCH đang chịu đựng, tôi hy vọng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tái cứu xét việc mở lại chương trình ODP, để giúp các cựu chiến binh can đảm này, là những người đã hy sinh một phần thân thể của họ, trong lúc chiến đấu bên cạnh các chiến sĩ  Hoa Kỳ.”
Cho dù Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết không dự định mở lại chương trình ODP, Phụ Tá Ngoại Trưởng Frifield tuyên bố rằng, chính phủ Mỹ vẫn giúp người thương tật tại Việt Nam bấy lâu nay. Cụ thể, bà viết rằng, chính phủ Hoa Kỳ đã cung cấp gần $70 triệu giúp giải quyết quyền lợi và nhu cầu của những người bị thương tật tại Việt Nam kể từ năm 1989. Tuyên bố này gây ra nhiều thắc mắc trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, nhất là số tiền này đã được chi tiêu như thế nào ?
“Trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, có nhiều người có thân nhân là thương phế binh VNCH thắc mắc việc sử dụng số tiền này, cụ thể là họ muốn biết, các tổ chức nào, và những tổ chức phi chính phủ nào, đã được nhận khoản tiền này, cũng như mục đích của việc cung cấp số tiền này,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói. “Tôi đã yêu cầu Phụ Tá Ngoại Trưởng Frifield cung cấp cho tôi thêm thông tin để cộng đồng có thể có một sự hiểu biết tốt hơn về những nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ và  biết được những quyền lợi  có thể hỗ trợ cho những người thân của họ.”
Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn bắt đầu vận động việc mở lại chương trình ODP này kể từ năm 2014. Cho tới nay, Bà là tác giả của Nghị Quyết SJR 5, yêu cầu chính quyền liên bang mở lại và gia hạn Chương Trình Tái Định Cư Vì Nhân Đạo và chương trình ODP, để thương phế binh VNCH và gia đình con cái của họ có thể nộp đơn xin tái định cư tại Hoa Kỳ.

1 comment:

  1. Dear,

    Ba tôi là cựu chiến binh quân đội VNCH, sau giải phóng Ba bị đi cải tạo tại trại K3 Xuân Lộc Đồng Nai. Sau khi ra trại về sống tại đia phương, năm 1995 Ba được nhận thư bảo lãnh tái định cư tại Mỹ theo diện ODP, nhưng vì lý do chủ tịch xã đã làm mất giấy ra trại nên không đi được.

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.