Sunday, January 1, 2017

Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời / RFA

Đài Á Châu Tự Do

Vào tuần này ở Sài Gòn, nhiều người lính Việt Nam Cộng Hòa bị thương trong cuộc chiến trước đây, lại tập trung để tham gia chương trình ‘Tri ân Thương Phế Binh’ với chủ đề “ Bên nhau đi nốt cuộc đời”. Phóng viên RFA có mặt tại chỗ và tường trình.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.