Thursday, February 1, 2018

Chúc Mừng Chị Nguyễn Thanh Thủy - Tổng Hội Nữ Quân Nhân QLVNCH Hải Ngoại

Thiếu Tá Huy Lễ, Phạm Hòa và Chị Hạnh Nhơn

CHÚC MỪNG
CHỊ NGUYỄN THANH THỦY
Nguyên Thiếu Tá, Trưởng Đoàn Thiên Nga CSQG/VN
Vừa đắc cử Tân Hội Trưởng của Hội H.O.Cứu Trợ Thương Phế Binh & QP/VNCH Nhiệm kỳ 2018 – 2020
Tổng Hội Nữ Quân Nhân QLVNCH/HN xin trân trọng chúc mừng
Chị Nguyễn Thanh Thủy nhiều sức khỏe và nhiều thành công
Trong nhiệm vụ mới.
California Hoa Kỳ, ngày 1 tháng 2 năm 2018
NQN/TQLC  Trần Thị Huy Lễ
THT/NQN/QLVNCH/HN

No comments:

Post a Comment